Ylös

Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta

 

 • Castrén, H. 1997. Kotieläinten käyttäytyminen ja hyvinvointi. Helsingin yliopisto Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus, Mikkeli. Julkaisuja 52. ISSN 0786-8367, ISBN 951-45-7691-8
 • Castrén H., Perttilä R., Saloniemi H., Taponen S., Ahlström S.; Rehut, rehuhygienia ja myrkkykasvit; Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta; Helsinki 1995
 • Eläimet maisemanhoitajina. Perinnemaisemat maaseudun rikkaus. Viljelyalueiden luonto. - erityisympäristötukien syventävät oppaat; Maa- ja metsätalousministeriö; 1997
 • Ikävalko P.; Riukuaita ja pärekatto - opas perinteisestä rakentamisesta; Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen julkaisuja no 180; 2002
 • Hagelberg E., Härjämäki K., Laakso M.; Työtä perinnemaisemien parhaaksi; Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri ry.; Turku 2003
 • Hæggström C.-A., Heikkilä T., Peiponen J., Vuokko S.; Toukohärkä ja kultasiipi - niityt ja niiden hoito; Keuruu 1995
 • Lahdenvesi-Korhonen L., Kovanen K., Luostarinen M.; Koppelj, sarani ja kokkitalli - opas maatalouden rakennusperinnön vaalimiseen Etelä-Savossa; ProAgria Etelä-Savon maaseutukeskus; Kuopio 2004
 • Lindgren L.; Saariston laitumet; Helsinki 2000
 • Lahdenvesi-Korhonen L.; Karjan polut kaskimailla - ohjeita ja kokemuksia perinnemaisemien hoidosta Etelä-Savossa; ProAgria Etelä-Savon maaseutukeskus; Kuopio 2002
 • Luostarinen M., Yli-Viikari A. (toim.); Maaseudun kulttuurimaisemat; Sulkava 1997
 • Mahosenaho T., Översti M.; Siikajokilaakson perinnemaisemia - niittyjen ja hakamaiden lumoa; ProAgria Oulun maaseutukeskus 2003
 • Maisemanhoito Maisema-aluetyöryhmän mietintö I; Mietintö 66/1992 Ympäristöministeriö; Helsinki 1993
 • ProAgria Maaseutukeskusten Liitto 2002, Laiduntaminen kannattaa, Tieto tuottamaan 99. ISBN 951-808-105-0.
 • ProAgria Maaseutukeskusten Liitto 2000, Lampaan ruokinta ja hoito, Tieto tuottamaan 90. ISBN 951-808-089-5.
 • Perinnebiotooppien hoito Suomessa - Perinnemaisemien hoitotyöryhmön mietintö; Suomen ympäristö 443; Suomen ympäristöministeriö; Helsinki 2000
 • Pitkänen M., Tiainen J.; Maatalous ja luonnon monimuotoisuus; BirdLife Suomen julkaisuja (No 1.); Helsinki 2000
 • Pykälä J.; Perinteinen karjatalous luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjänä; Suomen ympäristö 495; Suomen ympäristöministeriö; Helsinki 2001
 • Raatikainen-Rissanen A., Hakamailla ja metsälaitumilla - opas perinnemaisemien hoitoon Pohjois-Savossa; Pohjois-Savon maaseutukeskus
 • Raatikainen-Rissanen A., Pietikäinen T.; Mäkien laella ja rantakylillä - opas maaseutumaiseman hoitoon Pohjois-Savossa; ProAgria Pohjois-Savon maaseutukeskus; Kuopio 2003
 • Rakennettu kulttuuriympäristö - Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt; Museovirasto, Ympäristöministeriö; Helsinki 1993
 • Salomäki P., Siltala M., Siltala S.; Hämeen helmiä vuosisatojen muovaamaa maisemaa - opas maaseudun maiseman hoitoon; ProAgria Hämeen maaseutukeskus; 2003
 • Tarvainen A.; Viikatteen, karjan ja tulen luomat perinnemaisemat; Maaseutukeskusten Liiton julkaisuja n:o 856; Helsinki 1993
 • Vainio M., Kekäläinen H., Alanen A., Pykälä J.; Suomen perinnebiotoopit Perinnemaisemaprojektin valtakunnallinen loppuraportti; Suomen ympäristö 527; Ympäristöministeriö; Vammala 2001