Ylös

Laidunrakenteet

Aitaaminen

Hyvin perustettu, kunnollinen aita kestää vuosikausia ja materiaalien hankinnasta aiheutuneet kulut saa takaisin työn säästönä. Sähköpaimenaita on nykyisin eniten käytetty laidunten aita. Tarjolla on runsas valikoima aitatolppia, eristimiä, lankoja ja virtalähteitä. Piikkilanka-aitaan verrattuna sähköaita on työmäärältään pienempi. Piikkilanka ei ole nykyisin suositeltava laidunaita ja eläinsuojelulaki kieltää sen käytön hevoslaitumilla. Laajoilla ja syrjäisillä nautalaitumilla piikkilankaa saattaa tarvita, kun sähköaita ei pysy toimintakunnossa esim. riistaeläinten kulkemisen vuoksi.

hevonen laitumella

Verkkoaitaa käytetään enimmäkseen lammaslaidunten aitana. Tarvittaessa verkkoaita voidaan vahvistaa sähköaidalla tai puuaidalla. Metalliverkko on melko kallista, mutta pysyväksi rakennettu aitaus kestää useita vuosia. Tällöin tolppien tulee olla tukevia ja mielellään käsitellystä puusta.

Puu on perinteinen aitamateriaali. Se on nykyäänkin hyvin käyttökelpoinen vaihtoehto pysyvissä, pienehköissä kohteissa, jotka sijaitsevat näkyvällä paikalla. Riuku- ja lankkuaitoja voidaan varmistaa myös sähköaidalla.

Laitumella joudutaan liikkumaan laitumen huollon, eläinten siirron ja valvonnan sekä läpikulun vuoksi, jolloin tarvitaan erilaisia portteja. Mikäli huoltoportin lisäksi tarvitaan kulkureitti ihmisille, kannattaa porttien sijasta käyttää läpikulkuaukkoja tai portaita, joista eläimet eivät pysty kulkemaan. Keskeisillä alueilla taajamissa kannattaa harkita huoltoporttien lukitsemista, jotta portit eivät jää auki epähuomiossa tai ilkivaltatarkoituksessa.

Muut rakenteet

Eläinsuojelulaki edellyttää, että laitumilla olevilla eläimillä on oltava riittävä suoja auringolta ja epäsuotuisia sääoloja vastaan. Käytännössä yleensä riittää, että laitumelta löytyy riittävästi suojaavaa puustoa sekä kaikissa olosuhteissa vedenpinnan yläpuolella pysyviä, kuivia alueita makuupaikoiksi. Laitumilta löytyy usein vanhoja latoja, joita voidaan hyödyntää myös eläinten suojina. Mikäli alue on kauttaaltaan avointa, täytyy paikalle rakentaa erillinen katos tarkoitusta varten. (Lähde: Kyllikki Lumijärvi 2003)

portaat aidan yli