Ylös

Laidunnuksen kustannukset

Laidunnuksesta syntyy aina kustannuksia. Luonnonlaidunten laidunnus ei ole yleensä taloudellisesti kannattavaa, koska laitumien tuotto on heikkoa. Ja lisäksi laidunalueen kunnostaminen, aitojen teko, eläinten valinta ja siirrot sekä eläinten valvonta maksavat. Sopimuslaidunnuksessa on useita vaihtoehtoja, mutta esimerkkinä muutama:
1. Maan vuokraaminen karjanomistajalle, jolloin karjanomistaja vastaa laidunnuksen järjestelyistä ja kustannuksista. Vuokrakustannuksissa huomoitava laidunnukseen liittyvä työn määrä, yleensä palkkio on hoidettu maisema ja ympäristö.
2. Eläinten lainaaminen alueiden hoitajiksi. Eläinten omistus säilyy karjanomistajalla. Maanomistaja vastaa aidoista ja valvonnasta. Kustannukset huomioiden maanomistaja maksaa vuokraa eläimistä karjanomistajalle.

Hyvin perustettu, kunnollinen aita kestää vuosikausia ja materiaalien hankinnasta aiheutuneet kulut saadaan takaisin työn säästönä. Kustannukset jaetaan tapauskohtaisesti osapuolten kesken sopimuksen mukaan. Viljelijä, joka on sitoutunut ympäristötukijärjestelmään voi hakea luonnonlaidunalueiden hoitoon ympäristösopimusta.

lampaiden kuljetus veneellä

 

Keskimääräisiä materiaalikustannuksia 2012, alv. 0%

 
Aitatolpat
- käsittelemätön puutolppa
- kyllästetty puutolppa
- lehtikuusitolppa
- lasikuitutolppa
- jousiterästolppa
- muovitolppa
1,30 - 2,60 €/kpl
2,50 - 4,50 €/kpl
1,80 - 2,50 €/kpl
2,80 €
2,60 €
2,60 €
Aitalangat
- metallilanka 400 m
26 €
Sähköpaimenet, verkkovirta 185 - 225 €
Sähköpaimenet akkukäyttöiset 200 - 270 €
Lammasverkko 1,00 - 1,50 €/m
Juomavesitarvikkeet  
Kivennäinen  

Ohjeellisia kustannuksia 2015 (ei-tuotannolliset investoinnit) alv. 0%

Lähde: Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisia investointeja koskevastakorvauksesta.
Suunnittelukustannus 320-420 €
Ihmistyö
Traktorityö
19 €/h
43 €/h
Aitauksen perustamiskustannus
(sis. työ + materiaalit)
- sähköpaimenaita (2 lankaa, pylväät, ei työ)
- paimenlaite
- lammasverkkoaita
- riukuaita
- petoaita

1,50 €/m
220 - 480 €
3,00 €/m
17 - 25 €/m
2 €/m
+ ihmis- ja traktorityö 3 x normaaliin
Kokooma-aitaus
- elementit
- kiinteä aitaus
 
Raivaus
- peruskunnostus
- hoitoraivaus
- raivaus tuntityönä
- raivausjätteen korjuu/kasaus
- koneellinen kasaus tuntityönä
- raivausjätteen poltto
- raivaustähteiden kuljetus
- raivaustähteiden ajo traktorilla tuntityönä


600 €/ha
98 €/ha
22,5 €/h
211 €/ha
46 €/h
226 €/ha
140 €/ha
57 €/h