Ylös

Maatalouden ympäristösopimukset 2017

Maatalouden ympäristösopimukset tarjoavat merkittävän rahoitusmahdollisuuden laidunnukselle monissa kohteissa. Ympäristösopimusta maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoon voi hakea aktiiviviljelijä tai rekisteröity yhdistys. Hoitosopimusta voi hakea mm. perinnebiotoopeille ja muille luonnonlaitumille. Kohdealue voi olla oma tai vuokrattu.

Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoidon ympäristösopimus

Hakuaika on 15.6. mennessä, ja hakemukset lähetetään oman alueen Ely-keskukseen. Hakemuksen liitteenä pitää olla suunnitelma koko sopimuskaudelle eli 5 vuodelle.  

Suunnitelmassa tulee olla seuraavat asiat:
1. Arvio hankkeen vaikutuksista ympäristöön tai maisemaan
2. Suunnitellun hankkeen yleiskuvaus ja tavoitteet
3. Suunnitelmakartta
4. Yksilöidyt perustamis-, hoito- ja muut toimenpiteet lohkokohtaisesti jokaiselle sopimusvuodelle ja niiden toteutusaikataulu vuosittain sekä selostus siitä, miten toimenpiteet edistävät sopimukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.
5. Jäljennös hoitopäiväkirjasta (jatkavat sopimukset)

Maksettava tuki:  450 euroa/ha/vuosi, valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaat inventoidut perinnebiotoopit 600 euroa/ha/vuosi.

Uutta pysyvää laidunta/pysyvää nurmea on mahdollista perustaa ja siirtää sinne tukioikeuksia. Alan on oltava koko kalenterivuoden tukikelpoisessa kunnossa, sille voidaan maksaa perus- ja viherryttämistukea.

Jos tulee uusia, suurta peruskunnostusta vaativia kohteita, suosittelemme korkeampaa, ei-tuotannollista investointitukea peruskunnostukseen. Hakulomakkeet ja tukiehdot löytyvät internetsivuilta:

253 Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimus
http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/lomakkeet/mavi_mavi253/index.html

196 Ei-tuotannollisten investointien korvaus: Perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaus ja aitaaminen
http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/lomakkeet/mavi_mavi196/index.html

Kysy suunnitteluapua tai Neuvo 2020 -palvelua maisema- ja luontokohteiden kartoitukseen oman alueesi maisemasuunnittelijalta: MKN Maisemapalvelut, ProAgria/maa- ja kotitalousnaiset