Takaisin ylös

Asiantuntijat

Maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntijat
 Maa- ja kotitalousnaiset: www.maajakotitalousnaiset.fi/maisema

Kotieläintilojen neuvonta
 ProAgria Keskukset: www.proagria.fi

Eläinten hyvinvointi, rekisteröinti ja merkitseminen
 Elintarviketurvallisuusvirasto: www.evira.fi

Hevosten omistajarekisteri ja jalostusneuvonta
 Suomen Hippos: www.hippos.fi

Biotalouden ja kestävän kehityksen tutkimus
 Luonnonvarakeskus: www.luke.fi

Kotieläinrekisterit
 ProAgria Maatalouden Laskentakeskus: www.mloy.fi

Maatalouden tuet
 Maaseutuvirasto: www.mavi.fi
 Maa- ja metsätalousministeriö: www.mmm.fi

Ympäristö, luontoarvot ja perinnebiotoopit
 Ympäristöministeriö: www.ymparisto.fi