Ylös

Lapin ELY-keskus hakee toimijoita perinnebiotooppien kunnostukseen

01.04.2021

Ympäristöministeriön valtakunnallinen Helmi-elinympäristöohjelma on käynnistynyt myös Lapissa. Heikentyneitä luonnonympäristöjä kunnostavan monivuotisen ohjelman yhtenä teemana ovat perinnebiotoopit eli perinteisen karjatalouden pitkän ajan kuluessa muovaamat niityt, hakamaat, lapinkentät ja metsälaitumet. Nyt etsitään kohteiden kunnostajia sekä niitto- ja laidunnuspalvelujen tuottajia. Lue lisää:

https://www.sttinfo.fi/tiedote/lapin-ely-keskus-hakee-toimijoita-perinnebiotooppien-kunnostukseen-ja-hoitamiseen?publisherId=69817880&releaseId=69905113

Takaisin