Takaisin ylös

Ideoita voimajohtoalueiden laidunnukseen

14.02.2017

Voimajohtoalueilta löytyy erinomaisia laidunalueita. Kantaverkkoyhtiö Fingrid kannustaakin voimajohtoalueiden hyötykäyttöön, ja on julkaissut maanomistajien ideakortit.

Korttien aiheista kaksi liittyy laidunnukseen:
    Laiduntajat maiseman hoitajina
    Joulukuusen viljely
    Kosteikolla monimuotoisuutta
    Pelastetaan pölyttäjät
    Viljellen herkkuja tai silmäniloa
    Riistaeläimet tähtäimessä
    Perinneympäristö, maiseman aarre

 

Laiduntajat maiseman hoitajina -kortista löydät mm. viisi vinkkiä käytännön toteutukseen:

1. Tee luonnonlaidunalueesta riittävän iso. Näin alueella riittää ruokaa pidempään. Johtoalueen laitumen voi  yhdistää muihin luonnonlaitumiin. Muista: riittävä ruoka on paras aita!

2. Laiduneläimen valintaan vaikuttaa alueen tyyppi ja koko. Esimerkiksi naudat ovat tehokkaita rantojen ja kosteiden paikkojen hoitajia. Lampaat viihtyvät karummillakin paikoilla. Hevosia on helppo siirrellä.

3. Jos sinulla ei itselläsi ole laiduneläimiä tai tarvitset eläimillesi lisää laidunta, voit tehdä laidunnussopimuksen alueen käytöstä. Lisää tietoa, sopimusmalleja ja muuta aiheeseen liittyvää tietoa löytyy  laidunpankki.fi -sivustolta.

4. Laidunnuksessa on tärkeintä huolehtia eläinten hyvinvoinnista. Laitumella pitää olla juomavettä, päivittäinen valvonta ja suojaa auringolta ja sateelta. Tieteellisissä tutkimuksissa ei ole havaittu, että voimajohdolla olisi haittavaikutuksia laiduneläinten terveyteen tai hedelmällisyyteen.

5. Monet uhanalaiset kasvimme elävät luonnonlaitumilla. Ne eivät pärjää kilpailussa rehevien paikkojen kasveille. Laidunnus köyhdyttää aluetta ja pitää kasvillisuuden matalana ja antaa näin monille hennoille niittykasveille elinmahdollisuudet. Tästä syystä luonnonlaitumille ei tule antaa lisäruokaa eikä lannoitteita.

 Takaisin