Bekanta dej med havsstrandängar, Hangö och Raseborg 3.5. – Tule tutustumaan merenrantalaitumiin

25.04.2022

Välkommen med och diskutera skötseln av havsnära betesmarker i Hangö och Raseborg tisdagen den 03.05.2022 klockan 12-16

På evenemanget kommer vi att fokusera på betesmarker vid havsstränder med värdefull fågelfauna samt skötsel och speciella egenskaper av dessa miljöer. Vi bekantar oss med två vårdbiotoper, varav en har vårdats länge och en annans betning ska börja i sommar.

Kom med och diskutera erfarenheter av bete på vårdbiotoper vid havsstranden!

Läs mer. (Metsähallitus.fi)

Laidunvalmennus merenrantojen laidunnuksesta kiinnostuneille Hangossa ja Raaseporissa tiistaina 03.05.2022 klo 12-16

Tilaisuudessa keskitytään linnustolta arvokkaisiin merenrantalaitumiin ja niiden hoitoon ja erityispiirteisiin. Tutustumme kahteen merenrantaperinnebiotooppiin, joista toista on jo hoidettu pitkään, toisen kohteen laidunnus on vasta alkamassa.

Tule mukaan tutustumaan ja keskustelemaan laidunnuksesta merenrantaniityillä!

Lue lisää. (Metsähallitus.fi)

Kuva: Roland Vösa / Metsähallitus

Takaisin