Laidunnustietoa

Sekä maisemanhoidon että eläinten hyvinvoinnin kannalta onnistunut laidunnus vaatii suunnittelua ja karjankasvattajan ja maanomistajan välistä yhteistyötä. Suunnittelu kannattaa tehdä hyvissä ajoin, mieluimmin jo edellisenä vuonna, jotta laiduntaminen päästään aloittamaan heti alkukesästä. Laidunnuksen lopputuloksen kannalta on tärkeää, että eläimet pääsevät laitumelle, kun ruoho on voimakkaimmassa kasvussa. Apua suunnitteluun saa ProAgriasta, MKN maisemapalveluista.

Opas sopimuslaidunnukseen: Sopimuslaidunnusopas 2021 (pdf)

Sopimuslaidunnuksen lähtökohdat

Laidunalue2 5.2

Laiduntavia eläimiä kaivataan niin luonnonlaitumien kuin taajamien viheralueiden hoitoon. Kosteiden rantojen ja kivisten mäkien hoito on koneellisesti usein jopa mahdotonta, mutta luonnon ruohonleikkurit tekevät näilläkin alueillasiistiä jälkeä.

- Hyvin suunniteltu yhteistyö hyödyttää kaikkia osapuolia. Katso kirjalliset sopimusmallit (laidunpankki.fi). Niissä määritellään käytännön työnjako, vastuut ja kustannukset.

- Toiminnassa on huomoitava muun muassa eläinten hyvinvointi, hoidettu maisema sekä taloudellinen kannattavuus. Laiduntavat eläimet luovat myös positiivista kuvaa maataloudesta ja lisäävät maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta.   

Alueen valinta

Laidunalueen on oltava riittävän suuri ja sijainniltaan eläimille turvallinen. Lammaslaitumen tulisi olla pinta-alaltaan vähintään 0,5 hehtaaria ja naudat ja hevoset vaativat useamman hehtaarin laidunalaa. Tärkeintä on turvata eläinten hyvinvointi ja saada käytännön hoitotyöt toimiviksi. On tärkeää muistaa, että eläimet tarvitsevat päivittäistä valvontaa.