Helmi-perinnebiotoopit: Laidunyrittäjät, eläimet ja luontoasiantuntijat töissä Suomen uhanalaisimmilla luontotyypeillä

21.03.2024

Etsintäkuulutus: Helmi-elinympäristöohjelmassa etsitään hoitoa kaipaavia perinnebiotooppeja ja laidunta tarvitsevia eläimiä. 

Laidunkäytössä olevien perinnebiotooppien määrä Suomessa on romahtanut maatalouden muutoksen myötä. Perinteisten maalaismaisemien lisäksi olemme menettämässä monimuotoisimpia ja runsaslajisimpia elinympäristöjämme, joilla elää satoja uhanalaisia lajeja. Tilanteen muuttamiseen tarvitaan yhteistyötä, sujuvaa tiedonvaihtoa sekä monenkirjava kokoelma laiduneläimiä.


Luonnonhoito käyntiin Helmi-tuella

Helmi-ohjelman perinnebiotooppiteemassa tavoitteemme on pitkälti sama kuin Laidunpankinkin: saada hoitoa tarvitsevat, heikkenevät perinnebiotoopit sekä laidunta tarvitsevat eläimet kohtaamaan. Ohjelman rahoituksella voimme kunnostaa perinnebiotooppeja laidunnusta varten esimerkiksi raivaamalla puustoa ja vesakkoa ja rakentamalla aitoja. Pyrimme suunnittelemaan kunnostukset niin, että mahdollisimman suuri osuus laidunten pinta-alasta täyttäisi myös ympäristösopimuksen ehdot.
Helmin hankaluutena on sopivien kunnostettavien alueiden pienuus. Eläinten tuominen pienille laitumille on usein työlästä ja kannattamatonta. Etsimmekin erityisesti sellaisia kunnostuskohteita, joiden pinta-ala olisi useita hehtaareja. Toisinaan laidunalaa voidaan täydentää myös muilla pienialaisilla viljely- tai metsätalouskäytön ulkopuolella olevilla aloilla, jotka alkavat laidunnuksen myötä kehittyä osaksi perinnebiotooppia.

Kunnostamme mielellämme myös pienempiä arvokohteita laitumiksi, jos sopivat eläimet alueelle löytyvät. Ilmianna siis itsesi, jos olet laidunyrittäjä, jolle kelpaisi pienempikin laidun, tai esimerkiksi maanomistaja, joka olisi valmis ottamaan hoitovastuun kiinteistölleen luonnonhoitotöihin tulevasta lammaskatraasta. Nautalaidunkunnostukset ovat kuitenkin toistaiseksi jäissä, sillä odotamme vielä tarkempaa tulkintaa EU:n metsäkatoasetuksesta.


Lue koko Aura Tuomisen artikkeli Maisema mielessä -blogista täältä. 

Takaisin