Laiduneläimet hoitavat lintujen elinympäristöä

17.03.2023

Kalle Hellströmin (FT, biologi, maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntija) ajankohtainen blogikirjoitus rantaniittyjen laidunnuksen merkityksestä linnuille. https://www.proagriaoulu.fi/fi/laidunelaimet-hoitavat-lintujen-elinymparistoa/ 

Sami Timosen (lintuvesikoordinaattori, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus) teksti Merenrantaniittyjen linnuista https://rantalaidun.luke.fi/merenrantaniittyjen-lintuja/

 

 

Takaisin