LUMO-projekti tuottaa tietoa luonnonlaitumista

18.10.2021

Ruokaviraston LUMO-projektin (2021-2022) tavoitteena on maatalousluonnon monimuotoisuuden edistäminen ja vaaliminen tuottamalla viljelijöille, ELY-keskuksille, neuvojille ja kunnille ajankohtainen, selkeä ja kohderyhmien käytännön työtä palveleva kokonaisuus aiheesta.

Materiaali tuotetaan projektin kohderyhmille keinoista, joiden avulla maatalousluonnon monimuotoisuutta voidaan käytännössä vaalia. Erityisinä painoaloina ovat luonnonlaitumet, pölyttäjähyönteispellot, riistapellot, kosteikot ja alkuperäisrodut. Projektissa tuotettu materiaali tukee tuenhakijoita, hallintoa ja neuvojia tulevan rahoituskauden aikana.

Projektissa toteutetaan seuraavat asiat:

  • Monimuotoinen maatila -verkkokokonaisuus, joka sisältää aiheesta perustietoa ja käytännön tietoa luonnon monimuotoisuuden edistämiseen maatiloilla 
  • Syventävä perehdytys luonnonlaitumiin ja perinnebiotooppeihin -verkkokokonaisuus, joka auttaa luonnontuntemuksen kasvattamisessa, tukijärjestelmän mukaisten alojen tunnistamisessa ja hoidossa sekä ammatillisessa kehittymisessä  
  • LUMO-kurssi avoimeen opintotarjontaan suoritettavaksi
  • Viestintäkampanja aiheen kiinnostavuuden kasvattamiseksi ja verkkokokonaisuuksien lanseeraamiseksi
  • Verkostoitumistilaisuus kaikille aiheesta kiinnostuneille ja aihetta edistäville

Lisätietoja aiheesta:

https://www.ruokavirasto.fi/yhteisot/tieteellinen-tutkimus/tutkimushankkeet/kaynnissa/ruoantuotanto-ja-maaseudun-elinvoimaisuus/maatalousluonnon-monimuotoisuuden-edistaminen-lumo/

Takaisin