Luonnon monimuotoisuudella on väliä

04.04.2024

Noin 75 prosenttia maailman viljelykasveista tarvitsee hyönteispölytystä satojen varmistamiseksi.
Maatalousympäristön monimuotoisuus ei ole turhaa sanahelinää, vaan auttaa ihan jokaista viljelijää. Pölyttäjät ovat myös hyvä esimerkki siitä, kuinka paikallista luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti on. Niiden rooli ruoantuotannossa on merkittävä, mutta silti kunkin pölyttäjän oma elinpiiri on rajallinen. Esimerkiksi kimalainen tarvitsee pesäpaikan ja riittävän määrän mesikasveja riittävän lähellä. Kukkivia kasveja pitäisi löytyä myös kasvukauden loppupuolella, jolloin pesissä kasvavat tulevat kuningattaret.

Maataloudessa pystytään onneksi tekemään paljon pölyttäjille suotuisten olosuhteiden hyväksi. Todella paljon tapahtuu toki myös peltojen ulkopuolella; meillä on kymmeniä erilaisia luontotyyppejä, joilla on oma, juuri niihin olosuhteisiin sopeutunut lajistonsa. Siksi ei ole yhdentekevää säilyttää esimerkiksi laidunnettavia perinnemaisemia, niittyjä tai vanhoja metsiä.

Lue koko Ilkka Pohjolainen -lehden artikkeli täältä. 

Takaisin