Luonnonlaidunnus elintärkeää merenrantaniittyjen linnustolle

31.05.2022

Valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan kuuluva Täktbuktenin merenrantaniitty Hangossa hivelee silmiä. Rantavedessä ja rantahiekalla kävelee lukuisia kahlaajia: punajalkavikloja, meriharakkoja, suokukkoja, pikkutyllejä ja töyhtöhyyppiä. Muuttomatkallaan olevat suuret pääskyparvet parveilevat matalalla niityn yläpuolella. Tämän kaiken mahdollistaa alueella laiduntava ylämaankarja.

Laidunnettu hiekkapohjainen niitty ja hiekkaranta luovat monille eliölajeille arvokasta elinympäristöä. Täktbuktenin merenrantaniitty on kasvilajistolta, kosteusoloilta ja kasvuston korkeudelta vaihteleva ja mosaiikkimainen. Tämä tekee alueesta erityisesti kahlaajille houkuttelevan levähdysalueen ja pesimäpaikan.

Kahlaajien vaatimuksia elinympäristölle

Pitkäjalkaiset kahlaajat ovat vaativia elinympäristöjensä suhteen. Ne tarvitsevat aivan avoimen ympäristön, jotta uskaltavat elää ja olla rantaniityillä. Kahlaajat haluavat havaita nopeasti niin maata pitkin kuin ilmasta hyökkäävät saalistajat. Merenrantaniityt ovat luontaisesti olleet laajoja ja avoimia alueita. Matalana ne säilyivät ihmisen vaikutuksesta; niittyjä niitettiin ennen rehuksi tai ne laidunnettiin.

- Kahlaajat eivät tee pesiään sataa metriä lähemmäksi puustoisia alueita, jotta petolinnut eivät pääse niitä yllättämään. Niityn tulee olla kasvustoltaan matalaa, jotta ketut ja supikoirat eivät yllätä. Tarvitaan siis laajoja, avoimia laidunnettuja merenrantaniittyjä lintuja varten, kertoo erikoissuunnittelija Roland Vösa Metsähallituksesta.

Laiduneläimet tarvitsevat suojaa paahteelta

Linnut tarvitsevat laajoja avoimia alueita, mutta eläimet tarvitsevat puustoa ja varjoa. Se asettaa haasteita merenrantaniittyjen hoidolle.

- Avoimella merenrantaniityllä on huomioitava laiduneläinten hyvinvointi. Kaikkien tärkeintä on järjestää ylämaankarjalle suojaa paahteelta, muuten kohdetta ei voi laiduntaa, kertoo alueella toimiva laidunnusyrittäjä Arja Primietta.

Myös Täktbuktenilla on metsäsaareke keskellä niittyä. Linnuston takia siitä halutaan eroon. Korvaavaa, varjostavaa aluetta onneksi löytyy metsän reunavyöhykkeeltä. Niinpä kohteen avoimuutta voidaan lisätä ja eläimet saavat varjoisan lepopaikan.

Yhteistyön voimaa lajistojen ja laiduneläinten hyvinvointiin

Täktbuktenin luonnonsuojelualue on Metsähallituksen hallinnoima sopimuslaidunnuskohde, joka on vuokrattu paikalliselle Havsgårdar-tilalle. Kohteen hoito on ollut hyvin toteutettua ja alueen lajisto on laidunnuksen ansioita hyvin arvokas. Siellä on tavattu 55 harvinaista eliölajia kuten lintuja, hyönteisiä ja kasveja. Alue on valtakunnallisesti arvokas perinnebiotooppi ja sen hoito rahoitetaan maatalouden ympäristösopimuksella.

Toukokuussa alueella järjestettiin Lumovoimaa-hankkeen laidunnusvalmennus, jossa keskusteltiin alueen linnustosta, kohteen arvokkaasta lajistosta ja alueen hoidosta ja kehittämisestä sekä laiduneläinten hyvinvoinnista. Lumovoimaa Uudenmaan maaseutuyrittäjille on Metsähallituksen Luontopalvelujen, ProAgria Etelä-Suomi ry:n ja Maa- ja kotitalousnaisten yhteishanke, jossa edistetään luonnonsuojelualueiden perinnebiotooppien tilaa, ja ideoidaan yhdessä karjankasvattajien kanssa kestäviä ja luonnon monimuotoisuutta edistäviä keinoja kehittää tilojen yritystoimintaa.

Hyötyä luonnolle ja tiloille sopimuslaidunnuksesta

Laidunpankki eläimet sekä laiduntamiseen liittyvät palvelut. Laidunpankissa voi ilmoittaa vapaista laitumista tai laiduneläimistä tai etsiä eläimiä maisemanhoitajiksi. Tavoitteena on lisätä sopimuksellista yhteistyötä, joka hyödyttää kaikkia osapuolia.

- Myös Metsähallitus ilmoittaa uusista vuokrattavista merenrantaniityistä Laidunpankki-palvelussa, joten kannattaa käydä katsomassa palvelun tarjontaa. Ja hoidon rahoitukseen sopii maatalouden ympäristösopimus. Uusia laiduntajia ja laitumia tarvitaan, muistuttaa maisema-asiantuntija Auli Hirvonen.

Lisätietoja:

Maisema-asiantuntija Auli Hirvonen, auli.hirvonen@maajakotitalousnaiset.fi puh. 0400864494

ProAgria Etelä-Suomi / MKN Maisemapalvelut

IMG 2704

 

 

Takaisin