Luontopaneelin raportti: Maatalousluonnon monimuotoisuutta edistävät ja heikentävät tekijät Suomessa

19.06.2024

Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuus on jatkanut köyhtymistään 2000-luvun Suomessa. Monimuotoisuutta voidaan parantaa suhteellisen yksinkertaisilla toimilla, kuten lisäämällä niittyjä ja viljelemättömiä alueita sekä edistämällä luomutuotantoa, kertoo Suomen Luontopaneelin tuore raportti. Monimuotoisuustoimet edistävät usein myös maaperän kasvukuntoa, vesiensuojelua ja ilmastotavoitteiden saavuttamista. Luontokatoa voidaan torjua kotimaista ruoantuotantoa vaarantamatta – päin vastoin, monimuotoinen maatalousluonto auttaa turvaamaan kestävän ruoantuotannon edellytykset.

Luontopaneelin tuore raportti tarkastelee maankäytön ja viljelytapojen vaikutuksia maatalousluonnon monimuotoisuuteen Suomessa vetämällä yhteen 318 tutkimusjulkaisun keskeiset löydökset. Raportti keskittyy etenkin kasveihin, mesipistiäisiin, perhosiin, lintuihin ja lieroihin – nämä elinympäristövaatimuksiltaan erilaiset lajiryhmät antavat kattavan kuvan maatalousalueiden luonnon monimuotoisuudesta. Raportin ohessa julkaistavaan päättäjien yhteenvetoon Luontopaneeli on koonnut keskeisiä keinoja maatalousluonnon monimuotoisuuden edistämiseksi tukeakseen maatalouspolitiikan suunnittelua ja päätöksentekoa.


Lue koko Luontopaneelin artikkeli täältä.

Takaisin