Maatalouden tukiehtojen kiristyminen uhkaa perinnebiotooppeja ja niiden pölyttäjiä

15.09.2023

KarjaLaiduntaaKosteikkoniittya-copyWEB

Kaikki Suomen perinnebiotooppien luontotyypit ovat uhanalaisia, ja ne ovat uhanalaisten pölyttäjiemme tärkeimpiä elinympäristöjä. Hoidettujen perinnebiotooppien määrä tulee romahtamaan, jos tukiehtoihin suunnitellut muutokset toteutuvat. Tämä on kuitenkin vielä estättävissä kansallisilla päätöksillä. 
Laiduntamalla hoidetut perinnebiotoopit ovat uhanalaisten pölyttäjiemme tärkeimpiä elinympäristöjä. Niillä esiintyy myös taantunutta lajistoa sekä perinnebiotoopeilla on merkittävää maisemallista ja kulttuurihistoriallista arvoa. Perinnebiotooppien määrän lisääminen on ollut sekä maatalous- että ympäristöpolitiikan yksi keskeinen tavoite.

Perinnebiotooppeja on jäljellä alle prosentti runsaan sadan vuoden takaisesta määrästä. Niiden lukumäärän ja laadun kato kiihtyi sotien jälkeen. Vasta viime vuosikymmeninä hoidettujen perinnebiotooppien lukumäärä on alkanut hitaasti kasvaa. Tähän on päästy eri hallinnonalojen, neuvontajärjestöjen ja viljelijöiden pitkäjänteisellä yhteistyöllä. Kotieläintilojen vähentyessä laidunten ja eläinten kohtaanto-ongelmaa on lievitetty muun muassa Laidunpankin avulla. Metsähallituksessa on myös tehty hartiavoimin töitä laiduntajien löytämiseksi suojelluille arvokohteille.

Lue koko juttu Pölyttäjät.fi -sivustolta täältä. 

Takaisin