Maisemakävelykierros Kyminlinnan luonnonlaitumilla avasi silmiä laidunnuksen merkitykselle

02.07.2024

Kesän 2024 Luonnonlaidunpäivä tarjosi kesäkuun puolivälissä mahdollisuuden päästä tutustumaan Kotkan Kyminlinnan muurien sisäpuolelle. Luonnonlaidunpäivän tapahtumassa oli useampi kierros, jonne yleisö saattoi osallistua ja tämä houkuttikin paikalle väkeä jopa toista sataa. Linnan muurien sisälle oli tarjolla kahdenlaista elämystä; kulttuurikierros tarjosi tietoa enemmänkin linnan historiasta, kun taas laitumiin ja laidunnukseen painottuneet kierrokset sitä vastoin avasivat osallistujille laiduneläinten merkityksen luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjinä. Ja etenkin tämä herätti suurta mielenkiintoa, sekä myös palautteesta päätellen jonkin verran myös jälkipohdintaa.

Kuva lapaan
Muurien sisäpuolen kierroksille ilmoittauduttiin, sillä ryhmään voitiin ottaa vain rajattu määrä. Kävijöitä päivän aikana oli toista sataa.

Laidunnuksen hyödyt näkyivät
Kyminlinnan luonnonlaidun kierroksella ilmeisen monelle tuli yllätyksenä se, miten suuren vaikutuksen eläinten syömisjälki tekee kasvillisuuteen – miten selkeästi erottuu hyvin laidunnettujen alueiden hoito ”ei niin hyvin syödyistä” -alueista, sekä se, miten monimuotoinen ja runsas niittykasvillisuus taas oli niillä aloilla, joilla oli laidunnettu esimerkiksi jo 15 vuotta. Lisäksi ero likellä olevaan, vasta vuoden laidunnuksella olleeseen niittyyn tuli laidunkierroksella yleisölle kirkkaasti esille. Alueen hoitajina toimivat muurien ulkopuolella pohjoissuomen-, itäsuomen- ja länsisuomenkarja. Kyminlinnan muurien sisäpuolella taas laiduntaa iso ryhmä suomenlampaita.

Laidunnuksen hyötyjen näkeminen näin konkreettisesti, niistä kuuleminen sekä niiden taustojen avaaminen maisema-asiantuntijan kertomana korostui ihmisten palautteessa, kun jälkikäteen kyseltiin, mitä kierroksella on jäänyt parhaiten mieleen. Eräskin kierroksella kulkenut totesi, että asiatietoa ja ymmärrystä tuli nyt niin paljon, että tuntuu tarpeelliselta kotona miettiä niitä vielä ja käydä läpi omassa rauhassa.

Hyvin usein yleisö on eniten kiinnostunut eläimistä, eikä tämäkään päivä ollut siinä poikkeus. Laiduntajien suhteen ollaan hyvin uteliaita ja niistä esitetään runsaasti kysymyksiä. Myös halu kuvata tai jopa koskettaa eläimiä on maastokierroksilla varsin yleistä. Toinen suuren mielenkiinnon kohde on poikkeuksetta kasvilajit. Ihmiset ovat vilpittömän kiinnostuneita kasveista, niiden tunnistamisesta, sekä niille suotuisista kasvupaikoista. 


Kuva L
Kyminlinnan ulkopuolella laiduntaa pohjoissuomen-, itäsuomen- ja länsisuomenkarjaa.

 

Takaisin