Rantalaiduntamisen yleisökyselystä väliaikatuloksia

2.12.2021

Merenrantalaidunnusta pidetään enimmäkseen hyvänä asiana, mutta huolenaiheitakin löytyy, kertoo Luonnonvarakeskuksen Rantalaidun -hankkeen kysely. Laidunnuksen hyödyiksi vastaajat nostavat luonnon monimuotoisuuden lisääntymisen ja maisemalliset seikat. 58 % vastaajista piti merenrantojen laidunnusta vain hyvänä asiana. Eläinten läsnäolo rantamaisemassa koetaan pääosin hyvänä asiana, toisaalta osaa vastaajista suuret nautaeläimet pelottavat ja osa miettii, riittääkö laiduneläimille ravinto koko laidunkauden ajaksi.

Rannikolla laiduntavien eläinten jätökset, hyvinvointi ja käyttäytyminen mietityttävät asukkaita. Koska osa rantakasvillisuuden ravinteista sitoutuu eläinten kasvuun, rantalaidunnus vähentää alueen kokonaisravinnekuormitusta. ”Rantalaitumella karja syö ainoastaan rantakasvillisuutta, jonka ravinteista osa sitoutuu eläinten kasvuun ja osa palautuu takaisin rantaniitylle lannan ja virtsan mukana”, Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Arto Huuskonen kertoo.

Lue lisää kyselyn tuloksista Luonnonvarakeskuksen internetsivuilta.

 

Takaisin