Ylös

Laiduneläimet

Yleistä laiduneläimistä

Eläimet ovat tehokkaita, mutta samalla ympäristöystävällisiä luonnon- ja maisemanhoitajia. Laiduntamisen myötä maisemat säilyvät avoimina ja luonnon monimuotoisuus lisääntyy kasvien, hyönteisten, perhosten ja lintujen muodossa. Samalla välitetään kuluttajille myönteistä kuvaa suomalaisesta maataloudesta.

herefordit

Mikä eläinlaji soveltuu alueelleni?

Laiduneläiminä käytetään yleisimmin nautoja tai lampaita. Myös hevoset ja vuohet ovat hyviä ruohonleikkureita, mutta kylläkin harvinaisempia ja vaativampia maisemanhoitajia. Näillä sivuilla käsitellään laidunasioita lampaiden, nautojen ja hevosten näkökulmasta. Luonnonlaitumien hoitoon sopivat parhaiten eläimet, joilla on pieni ravinnontarve. Tällaisia ovat esimerkiksi emolehmät ilman vasikoita, ummessa olevat lehmät, joutilaat hevoset ja uuhet ilman karitsoita.

Naudat ovat tehokkaita laiduntajia. Erityisesti emolehmät ovat hyviä rantojen ja kosteikkojen laiduntajia, sillä ne siistivät suuriakin pensaikkoja ja puita. Lampaat  sen sijaan välttävät kosteita maita, mutta tulevat toimeen vähätuottoisilla ja pienehköilläkin alueilla. Vesakontorjujina lampaat ovat taidokkaita. Myös sekalaidunnus, jolloin laidunnetaan eri eläinlajeja samalla alueella, on tehokasta ympäristönhoitoa.

Alkuperäisrodut ovat suomalaista alkuperää olevia kotieläinrotuja, joiden määrä on vähentynyt hälyttävän harvalukuiseksi. Rotuja ovat esimerkiksi suomenlampaat, länsi-, itä- ja pohjoissuomen karja sekä suomenhevoset. Alkuperäisrodut sopivat erityisen hyvin luonnonlaitumien hoitoon ja niiden kasvattamiseen voi hakea ympäristösopimusta.

Eläintä hyvinvointi on tärkeintä

Eläinten hyvinvointi on onnistuneen laidunnuksen tärkein asia. Riittävä ravinto, puhdas vesi, liikunta ja raitis ilma ovat hyvinvoinnin perusedellytyksiä. Lisäksi on varmistettava, että laidun on turvallinen ja eläimet voivat käyttäytyä lajilleen luontaisesti. Yksityiskohtaisia vaatimuksia mm. eläinten pitopaikoista ja hoidosta säätelevät lisäksi Maa- ja metsätalousministeriön päätökset ja asetukset. Lisätietoja näistä säädöksistä löydät esimerkiksi seuraavista oppaista:

Hevoset, varsat laitumelleTavoitteena terve ja hyvinvoiva hevonen http://wwwb.mmm.fi/el/julk/tavhevonen.html

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva lammas http://www.evira.fi/uploads/WebShopFiles/1238161982479.pdf

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva nauta http://www.evira.fi/uploads/WebShopFiles/1215678203208.pdf