Takaisin ylös

Laidun lautaselle -opas

29.11.2019

Maatalousluonnon monimuotoisuuden voi tuoda esiin ruuan ja palveluiden avulla.

Laiduntavat eläimet ovat keskeisen tärkeitä monimuotoisen maatalousluonnon ylläpitäjinä. Monimuotoisuuskato on aivan yhtä merkittävä ongelma kuin ilmastonmuutos, ja sen ratkaisemisessa Suomessa laiduneläimillä on merkittävä rooli. Tutkimusten mukaan perinnebiotoopeilla, missä laidunnus päättyy, luontoarvot lähtevät laskuun. Täten karjatalouden väheneminen on merkittävä uhka monimuotoisuudelle.

Niityt, hakamaat ja metsälaitumet ovat ainutlaatuisia ympäristöjä, joilla jokaisella elää omanlaisensa lajisto. Suomen ympäristökeskuksen arvioinnissa (2018) kaikki perinnebiotoopit arvioitiin uhanalaisiksi. Nämä elinympäristöt säilyvät vain aktiivisella hoidolla, ja niiden tärkein hoitomuoto on laidunnus.  

Laidun lautaselle -oppaaseen on koottu tietoa ja ideoita siitä, miten maatalousluonnon monimuotoisuuden voi tuoda esiin ruuan ja palveluiden kautta. Lisäksi toivomme, että opas auttaa ymmärtämään luonnonlaitumilla tuotettuun lihaan liittyvät monimuotoisuusarvot. Lähellä tuotettua laidunlihaa voimme nauttia hyvällä omallatunnolla, toki kohtuullisen kulutuksen tiedostaen.  

http://etela-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/sites/default/files/attachment/laidun_lautaselle_.pdf

Laidun lautaselle jpg

 

Takaisin