Takaisin ylös

Perinnebiotooppien hoito edistää tutkitusti monimuotoisuutta

25.03.2020

Maaseutuohjelman ympäristökorvausjärjestelmässä vuosille 2014–2020 on useita toimia, joiden  tavoitteena on monimuotoisuuden säilyttäminen ja lisääminen. Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja  Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) hiljattain päättyneessä MYTTEHO-hankkeessa parhaiksi keinoiksi todettiin perinnebiotoopit, monivuotiset niittypellot ja luonnonhoitopellot.

https://www.luke.fi/artikkeli-maatalousluonto-kaipaa-lisaa-laidunhakoja-ja-kukkaloistoa/

Takaisin