Takaisin ylös

Niityt ja hakamaat - luonnon aarreaitat

25.05.2020

Metsähallituksen esitteeseen on koottu perinnebiotooppien hoidon hyötyjä tiiviiseen pakettiin:

- luonnon monimuotoisuus elpyy
- maisema ja kulttuuriperintöö säilyvät
- virkistysmahdollisuudet lisääntyvät
- hyödyllisten hyönteisten koti
- ruokaa niityltä pöytään
- paikallistaloudet hyötyvät
- ravinteet ja vesi kiertävät, hiiltä sitoutuu
- geeniperintöä turvataan

https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/luonnon-aarreaitat-fin.pdf

Kyytöt niityllä

Takaisin