Ylös

Tuusula kehittää viheralueitaan laidunnuksen avulla

27.08.2020

Tuusulan kunta kehittää omistamiaan Tuusulanjärven ja Tuusulanjokilaakson rantojen maisemakohteita laiduntamalla. Keväällä tehtiin laidunnussuunnitelmat, kesällä osa alueista aidattiin ja loppukesästä päästiin jo testaamaan laidunnusta. Laidunnuksen tavoitteena on lisätä luonnon monimuotoisuutta, avartaa kulttuuri- ja vesistömaisemaa sekä tuottaa virkistyspalveluita kuntalaisille.

Laiduntaminen aloitetaan suunnitelluissa viidessä kohteessa vuonna 2021. Laajin kohde on Tuusulanjokilaakson kymmenen hehtaarin kulttuurimaisema peltoineen ja niittyineen. Jokivarren niittymäisiksi muuttuneet vanhat pellot olivat vaarassa metsityttyä. Laidunnus on oivallinen tapa kunnostaa umpeutuvaa kulttuurimaisemaa myös kunnissa. Alkuun tarvitaan toki myös raivausta laiduntamisen tueksi.

Tuusulanjärven rantakohteissa on monipuolista linnustoa ja osa alueesta kuuluukin Natura-alueeseen. Laidunnus edesauttaa linnuston elinoloja. Se lisää rantojen avoimuutta ja eliölajistoa. Laidunnus ylläpitää myös raivaamalla avattua vesistömaisemaa, mikä tärkeää kuntalaisille.


Laidunpankista aidantekijöitä

Laidunalueiden suunnittelusta ja yhteistyökumppaneiden etsimisestä vastasi Etelä-Suomen MKN maisemapalvelut. Laidunalueiden aitaajaksi löytyi yritys laidunpankki.fi -palvelusta, joka on erikoistunut perinnemaisemien kunnostukseen sekä rakentamaan lammasaitauksia. Tero Malinen Maastox Oy:stä toimi laidunten kunnostuksen työnjohtajana ja kilpailutti kaikki rakennustarvikkeet. Sekä yritys, että kunnan työntekijät rakensivat aidat ja lampaiden säänsuojat. Näin saatiin rakennettua nopeasti ja ammattitaidolla monta kilometriä lammasaitaa.

Laiduntajat eli lampaat löytyivät läheltä, Tuusulanjärven rannalta, Lammaskallion tilalta. Lampuri Marjo Paakki hoitaa Järvenpäässä myös Metsähallituksen hallinnoimaa Natura-aluetta ja tämän tiedon perusteella häntä osattiin kysyä suoraan projektiin mukaan. Tilan lampaat testasivat jo tänä kesänä kahta laidunta ja lampaat viihtyivät taajamalaitumillaan. ”Laidunnus on sujunut oikein hyvin. Ihmiset ovet olleet tyytyväisiä, kun ovat päässeet seuraamaan lampaiden elämää läheltä”, kuvailee kesän kokemuksia Marjo Paakki.

Tuusulassa lähdettiin rohkeasti kunnostamaan lähes 17 ha luonnonlaidunta. Laidunnuksen tavoitteena on lisätä virkistyskäyttöä ja tarjota elämyksiä kuntalaisille. Laidunnus myös edullinen tapa estää kohteiden umpeenkasvua ja torjua vieraslajeja. ” Laidunnusprojekti on edennyt suunnittelusta toteutukseen todella ripeästi. Yhteistyö kaikkien osapuolten kanssa on ollut mutkatonta sekä kaikille opettavaista. On hienoa, että Tuusulassa haluttiin lähteä toteuttamaan laidunnusta ja nyt sekä luonto, eläimet ja asukkaat kiittävät. Työtä on vielä paljon, mutta uskon, että ensi keväänä kaikki laidunalueet ovat valmiina ja odottavat luonnonhoitajia heti, kun syötävää alkaa kasvamaan”, kertoo Tuusulan kunnanpuutarhuri Riitta Kalliokoski.

Lisätietoja Laidunpankista ja sopimuslaidunnuksesta: maisema-asiantuntija Auli Hirvonen, p. 0400 864494, auli.hirvonen@maajakotitalousnaiset.fi, Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Etelä-Suomi ry

Lisätietoja Tuusulan laidunalueista: Kunnanpuutarhuri Riitta Kalliokoski, p.040 3144 091, riitta.kalliokoski@tuusula.fi, Tuusulan kunta

Kuva Tuusula tiedote IMG_5836

Tuusulan kunnanpuutarhuri ja kesätyöntekijät.

kuva: Auli Hirvonen

Takaisin