Ylös

Vuoden maisemateko -kilpailu 2020 – Niityn lumo

28.08.2020

Maa- ja kotitalousnaisten Vuoden maisemateko -kilpailu 2020 sopii teemaltaan erittäin hyvin myös luonnonlaitumia tai perinnebiotooppeja hoitaville karjatilallisille. Teemalla niityn lumo kannustamme kiinnittämään huomiota luonnon monimuotoisuuteen sekä hoitamaan ja edistämään erilaisten niittyjen monimuotoisuutta.

Hoidettava niitty voi olla pitkän laidun- ja niittohistorian aikaansaamaa edustava perinnebiotooppi tai myös pihanurmesta kehitetty tai luontaisesti kehittynyt pihaniitty, tienvarren monilajinen piennar tai monilajiseksi kehittynyt entinen pelto. Kilpailuun voi osallistua siis hyvin monenlaisilla niittykohteilla, pienillä tai suurilla.

Maisemateko

Maisemateko on teko, joka nostaa esille paikallisia lumo- ja kulttuuriympäristöarvoja sekä lisää edistää kohteen säilymistä tuleville sukupolville kestävällä tavalla. Keskeistä on, että lajisto on monipuolinen, aluetta hoidetaan ja kehitetään aktiivisesti. Luonnonlaitumet ja perinnebiotoopit, jos mitkä, ovat tekoja maisemassa. Perinnebiotoopit ovat usein maiseman helmiä laiduntavine eläimineen.

Tunnustusta arvokkaalle työlle

Perinnebiotooppien hoitajat ansaitsevat tunnustusta pitkäjänteisestä työstä. Jaossa on tunnustus jokaisen maakunnan parhaasta maisemateosta ja myös kunniamainintoja jaetaan. Jokaisen maakunnan voittajat kisaavat valtakunnallisesta Vuoden maisemateko -tittelistä. Osallistu kilpailuun, sillä kannattaa hakea tunnustusta työlleen. Haluamme nostaa esiin tekijöitä arvokkaan luonnonhoitotyön takaa.

Ilmoittaudu mukaan 30.9. mennessä! Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet:
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/sisalto/vuoden-maisemateko-4714

Niityn lumo uutinen

Takaisin