Ylös

Hämeen ELY-keskus etsii tekijöitä perinnebiotooppien kunnostuksiin

12.01.2021

Ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelma käynnistyi keväällä 2020. Heikentyneitä luonnonympäristöjä kunnostavan monivuotisen ohjelman kohteina ovat mm. perinnebiotoopit eli perinteisen karjatalouden pitkän ajan kuluessa muovaamat niityt, hakamaat ja metsälaitumet, sekä lintuvedet ja metsäiset elinympäristöt. Nyt Hämeen ELY-keskus etsii toimijoita toteuttamaan kohteiden kunnostustoimenpiteitä. Lue lisää tiedotteesta:

https://www.sttinfo.fi/tiedote/hameen-ely-keskus-etsii-toimijoita-perinnebiotooppien-lintuvesien-ja-metsaisten-elinymparistojen-kunnostuksiin?publisherId=69817876&releaseId=69898021

Takaisin