Ylös

Pirkanmaan ELY-keskus etsii luonnonhoitajia ja laiduneläimiä!

22.01.2021

Kunnostustöihin kaivataan tekijöitä mm. raivauksiin ja puiden kaatoihin, niittoihin kuivalle maalle ja rannoille sekä niitto-, raivaus- ja hakkuujätteen keräämiseen ja kuljettamiseen.

Hoitotöihin kaivataan myös laiduntajia: lampaita, lehmiä, hevosia, alpakoita, jne., sekä työntekijöitä käsin ja koneellisesti tehtäviin niittoihin. Etsimme myös liikutettavia lammaskatraita paimenkoirineen pienille kohteille.

Perinnemaisemien kunnostus ja hoito on osa ympäristöministeriön käynnistämää Helmi-elinympäristöohjelmaa, jossa on mukana myös Pirkanmaan ELY-keskus. Toivomme teidän lisäävän tiedon tarjoamastanne työpanoksesta tai eläimistä ensisijaisesti Laidunpankkiin, jolloin tiedot ovat kootusti ja valtakunnallisesti saatavilla. Voitte ottaa myös suoraan yhteyttä Pirkanmaan ELY-keskukseen. Lue lisää tiedotteesta:

https://www.sttinfo.fi/tiedote/perinnemaisemat-kaipaavat-huolenpitoa---etsintakuulutus-pirkanmaan-luonnonhoitajista-ja-perinnemaisemista?publisherId=69817881&releaseId=69898542

 

Takaisin