Ylös

Luonnonlaitumiin liittyvät pienryhmät Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa

25.01.2021

PIRKANMAA

Pienryhmä: Kotieläintilan laidunnuspalvelut 

Pienryhmässä etsitään parhaita käytäntöjä sopimuslaidunnukseen sekä laidunnuspalveluiden kehittämiseen. Ryhmässä keskustellaan hyvin käytännönläheisesti ja hyödynnetään esimerkkejä. Ryhmä kokoontuu viisi kertaa.

Ensimmäisessä päivässä kartoitetaan mukana olevien tilojen lähtökohdat ja tavoitteet laidunnuspalveluille. Laidunnuspalvelulle on nyt kysyntää, esimerkiksi Helmi-elinympäristöohjelman kautta laiduneläimiä tarvitaan lukuisiin uusiin kohteisiin. Yhä useamman karjatilan olisi hyvä osata tuotteistaa laidunnuspalvelunsa. Laidunnuksen lisäksi tila voi tarjota esimerkiksi aitaus- ja raivauspalveluja.

Pienryhmän päivien teemoja voivat olla esim.

 • Laidunnuspalvelut; laidunnus, aitojen rakentaminen, niitto, raivaus
 • Sopimuslaidunnuksen mahdollisuudet ja haasteet
 • Sopimuslaidunnuksen sopimukset ja käytännöt
 • Palveluiden hinnoittelu ja tarjousten laadinta
 • Maastokohteisiin tutustuminen


Ilmoittautumiset viimeistään 22.2.2021 mennessähttps://etela-suomi.proagria.fi/tapahtumat/kotielaintilan-laidunnuspalvelut-pirkanmaa-pienryhman-aloitustilaisuus-16083

Lisätietoja ryhmän ohjaajalta: riikka.soyrinki@proagria.fi tai 040 7447231

Pienryhmätoiminta on osa ELINA II  Elinvoimainen maatila- hankkeen tapahtumia.

 

VARSINAIS-SUOMI

Pienryhmä: Luonnonlaitumet tuottamaan - lisää lumoa laitumelle

Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa vuodessa luonnnolaitumien hoidon kehittämiseen liittyvien aiheiden ympärille. Pienryhmässä etsitään ja jaetaan parhaita käytäntöjä tilan luonnonlaidunten kehittämiseen ja verrataan omaa toimintaa toisten toimintaan. Ryhmän toiminta painottuu käytännön keskusteluihin ja havainnointiin. Kokemusten vaihtoa syvennetään uusinta tutkimustietoa ja tunnuslukuja soveltamalla.

Ensimmäisessä ryhmäpäivässä kartoitetaan ryhmän tilojen kriittiset kohdat luonnonlaidunten hoidossa ja siitä eteenpäin jatketaan näiden asioiden käytännönläheisellä käsittelyllä. Tavoitteena on luonnonlaidunten hyödyntämisen tehostaminen määrän, laadun, tuoton ja kustannusten näkökulmasta sekä innostava yhteistyö alan yrittäjien välillä.

Pienryhmän päivien teemoja voivat olla esim.

 •     Miten luonnonlaitumista saadaan isompi osa tilan tuottoa
 •     Miten lisätään luonnon monimuotoisuutta
 •     Mitä rahoituksia on mahdollista hakea
 •     Miten maaperä vaikuttaa kasvillisuuteen/alueen tuottoon
 •     Miten toteuttaa rotaatiolaidunnusta tai laidunkiertoa
 •     Mihin aikaa kuluu luonnonlaidunten hoidossa

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 29.1.2021 mennessä.

Ilmoittautuminen ryhmään ja lisätietoja: katri.salminen@proagria.fi tai 050 664 74.

https://lansi-suomi.proagria.fi/tapahtumat/luonnonlaitumet-tuottamaan-lisaa-lumoa-laitumelle-15602

Lumolaidunpienryhmä on osa Aikaa on -hanketta.

Takaisin