Ylös

Laidunpankin käyttäjäkyselyiden tuloksista

30.03.2021

Laidunpankin käyttäjilleen lähettämään kyselyihin saatiin helmikuussa yhteensä 59 vastausta. Vastauksia saatiin lähes kaikista maakunnista, kiitos kaikille vastaajille! Toinen kyselyistä suunnattiin Laidunpankin käyttäjille ja toinen Laidunpankin sidosryhmille. Palvelu koetaan tarpeelliseksi. Siitä kertoo myös sivuston kävijämäärän iso kasvu: vuonna 2020 kävijöitä oli 21 095, kun edellisvuoden luku oli 15 514 kävijää.

Vastausten perusteella Laidunpankin tärkeimmät ominaisuudet ovat palvelun perusominaisuudet, eli laiduneläinten ja laidunalueiden hakupalvelu. Erittäin tarpeelliseksi koetaan myös valmiit sopimusmallit. Lisäksi Laidunpankkia käytetään tiedonhakuun. Tietoa haetaan tai toivotaan löytyvän muun muassa luonnonlaidunnukseen liittyvistä tuista ja rahoituksesta sekä hankkeista ja julkaisuista. Laidunuutisiin toivotaan myös kokemuksia ja tietoa erilaisista sopimuslaidunnuskohteista sekä tietoa luonnon monimuotoisuudesta ja laidunnuksen hyödyistä.

Kehittämistarpeita löytyy eniten palvelun ilmoitusten ajantasaisuuteen liittyen. Myös sivuston ulkoasuun ja hakupalvelun selkeyteen toivottiin parannusta. Laidunpankkia kehitetään kyselyissä saadun palautteen perusteella. Sivusto uudistuu vuoden 2021 loppupuolella.

Takaisin