Ylös

Lapin ELY-keskus etsii raivaajia ja laiduneläimiä Kainuunkylän saaristoon

16.04.2021

Lapin ELY-keskus etsii Kainuunkylän saarille Ylitorniolla kilpailutusmenettelyllä urakoitsijoita, jotka toteuttaisivat alueella puuston ja pajukon raivausta. Työ rahoitetaan ympäristöministeriön Helmi-ohjelmasta. Raivauksen jälkeen alueille on tarpeen saada lampaita, nautoja tai hevosia laiduntamaan, joten myös laiduneläinten omistajia etsitään.

Paikalliset ihmiset ovat harmitelleet saarten pensoittumista ja maiseman heikkenemistä sekä olleet yhteydessä ELY-keskukseen useasti saarten hoidon puolesta. Nyt maiseman kunnostaminen olisi mahdollista, jos siihen saadaan sitoutuneita tekijöitä ja laiduntajia. ELY-keskus on suunnitellut Kainuunkylän saariin hoitotoimenpiteitä, jotka avaisivat umpeutunutta maisemaa. Hoitotoimenpiteiden tekeminen alkaisi mahdollisesti jo tänä vuonna. Kiinnostuneet urakoitsijat ja laiduneläinten omistajat (maanviljelijät) voivat olla yhteydessä ELY-keskukseen.

Lue lisää tiedotteesta:

https://www.sttinfo.fi/tiedote/lapin-ely-keskus-etsii-umpeutuneen-maiseman-kunnostajia-kainuunkylan-saaristoon-ylitorniolla?publisherId=69817880&releaseId=69906418

Takaisin