Ylös

Neuvosta puhtia maatilojen luonnonhoitoon

28.05.2021

Neuvokäyntiä käytetään paljon liittyen ympäristösopimuksiin. Viljelijöiden ja luonnonhoidon asiantuntijoiden yhteisillä maastokäynneillä kartoitetaan ympäristösopimuksiin sopivia kohteita, mietitään alueiden hoitoa ja erilaisia rahoitusmahdollisuuksia ja tukiehtoja sekä välillä vaikkapa opetellaan hyvää niittylajistoa. Ympäristösopimuksella voidaan rahoittaa luonnonlaidunnusta, niittoa, raivausta, kosteikkojen rakentamista ja hoitoa. Luonnonhoitopellot antavat mahdollisuuksia peltoluonnon monimuotoisuuden edistämiseen.

Neuvokäyntiä kannattaa hyödyntää muutenkin. Tilojen luonnon monimuotoisuutta voidaan tarkastella myös monella muulla tasolla, esimerkiksi miten saadaan linnut viihtymään paremmin viljelymaisemassa, miten voidaan helpottaa pölyttäjien elinoloja, mitä kasveja perhoset tarvitsevat tai miten lisätään viljelymaisemassa erilaisten elinympäristöjen määrää.

Luonnon monimuotoisuuden edistäminen sopii jokaiselle maatilalle. Tila voi valita kiinnostaako sitä edistää riistan elinoloja, vai onko vesiensuojelu ja kosteikot tärkeimpiä toimia omalla tilalla vai haluaako säilyttää luonnon monimuotoisuudelle merkittäviä avoimia niittyjä ja hakamaita. Lisäksi on mahdollista lisätä luonnon monimuotoisuutta myös pelloilla. Tästä kaikesta voidaan keskustella neuvokäynnillä ja maastossa luonnon keskellä.

Kevään neuvokäynnit ovat tuoneet esiin taas suuren joukon hyviä kosteikon paikkoja, uusia luonnonlaitumia, hienoja luontokohteita ja luonnonhoidosta innostuneita viljelijöitä ja maanmaanomistajia. Parasta neuvokäynneillä näin asiantuntijan näkökulmasta ovat maanomistajien kiinnostus luonnonhoitoon ja hienot luontokohteet!

teksti ja kuvat: maisema-asiantuntija Auli Hirvonen, ProAgria Etelä-Suomi/MKN maisemapalvelut

IMG_9917

Takaisin