Luonnonlaidunnuksesta lisäarvoa lihalle

17.09.2021

Luonnonlaidunlihan tuottajat ry – Naturbeteskött producenterna rf aloittanut toimintansa


Yhä useammalla tilalla harjoitetaan nykyään luonnonlaidunnusta ja peltoja säästetään talvirehun ja muiden kasvien tuotantoon. Luonnonlaidunlihan tuottajat ry pyrkii lisäämään alan kannattavuutta ja luonnonlaidunnuksen tunnettuutta. Samalla tuotannon vahvistuessa säilytetään ja lisätään uhanalaisia niittyjä, ketoja ja hakamaita.

Luonnonlaidunlihan tuottajat ry – Naturbeteskött producenterna rf on perustettu loppuvuodesta 2020 Luonnon- ja riistanhoitosäätiön Luonnonlaidun-hankkeen kokoaman tuottajaryhmän aloitteesta. Yhdistyksen tarkoituksena on koota yhteen luonnonlaidunlihan tuottajat Suomessa, toimia tuottajien tiedonvälittäjänä ja markkinoida luonnonlaidunlihaa yhteisin toimin. Luonnonlaidunlihan tuotannon sääntöpohjana ovat WWF Suomen eri sidosryhmiensä kanssa yhdessä laatimat kriteerit. Yhdistys tekee myös yhteistyötä WWF Suomen kanssa.

Yhdistys on avoinna kaikille luonnonlaitumista ja luonnonlaidunlihasta kiinnostuneille. Tuottajana pääset osaksi luonnonlaidunlihaa tuottavien tilojen verkostoa ja mukaan yhteisiin markkinointihankkeisiin. Kannattajajäsenenä olet mukana tukemassa uhanalaisten perinnebiotooppien ja muiden luonnonlaidunten säilyttämistä.

Luonnonlaidunnus ei ole uusi keksintö, mutta nyt se on erityisen ajankohtaista. Lihansyöntiä vähentävien kuluttajien määrä kasvaa kovaa vauhtia ja luonnonlaidunliha vastaa juuri tähän tarpeeseen. Syödään vähemmän, mutta parempaa!

Jäseneksi voi hakea ottamalla yhteyttä yhdistykseen. Jäsenmaksu on 50 €/vuosi sekä tuottaja- että kannatusjäsenille.

Kaikki luonnonlaidunlihan tuotannosta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan toimintaan!

Lisätietoja:

https://luonnonlaidunlihantuottajat.fi

Eriika Lundström, Fredrik von Limburg Stirum
eriika@luontojariista.fi, fredrik@koskis.fi
puh 040 717 8797, puh 040 540 1506

Takaisin