Takaisin ylös

UHMA -hanke edistää laidunyhteistyötä

16.09.2016

UHMA - Uhanalainen maaseudun luonto hoitoon yhteistyöllä -hankkeessa edistetään luonnon- ja maisemansuojelullisesti arvokkaiden maatalousalueiden hoitoa. Hankkeen toiminta-alueena ovat Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan maakunnat. Hankkeessa luodaan uusia maisemanhoitoverkostoja, yhdistetään kohteita ja tekijöitä toisiinsa sekä edistetään pohjalaismaakuntienvälistä yhteistyötä mm. laiduntamisessa.

https://www.proagria.fi/hankkeet/uhma-uhanalainen-maaseudun-luonto-hoitoon-yhteistyolla-hanke-6543


UHMA - Uhanalainen maaseudun luonto hoitoon yhteistyöllä -hankkeen toteutusaika on 1.3.2016-31.12.2018. Toteuttajana on ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry. yhteistyössä ProAgria Keski-Pohjanmaan, Luonnonvarakeskuksen ja Metsähallituksen kanssa. Hanke rahoitetaan EU:n maaseuturahaston tuella.

 

Takaisin