ELY tarkentaa ohjeistusta ympäristösopimusten vuokrasopimuksien osalta

20.11.2023


Meneillään oleva rahastokausi on tuonut muutoksia ja uusia tulkintoja vuokratun alueen hallintaa koskien. Tästä syystä vireillä olevan ympäristösopimuksen liitteinä jo toimitetut laidunnussopimus-, laidunsopimus- tai käyttöoikeusnimikkeellä laaditut sopimukset, tulee muuttaa vuokrasopimuksiksi. Muutoksia on tapahtunut myös vuokrasopimusten ehtoihin sellaisten sopimukseen haettujen alueiden kohdalla, jotka sijaitsevat kokonaan tai osittain yhteisellä vesialueella ja jonka osakaskunta on järjestäytymätön.

Huomioitavaa ympäristösopimushakemuksen liitteenä toimitettavan vuokrasopimuksen laatimisessa
Ympäristösopimukseen haetun alueen tulee olla hakijan hallinnassa koko sopimuskauden ajan. Sopimushakemuksen liitteenä tulee toimittaa kirjallinen, koko sopimuskauden mittainen (1.5.2023-30.4.2028) vuokrasopimus.  Vuokrasopimuksesta tulee löytyä vuokranantajan sekä vuokralaisen allekirjoitukset. Mikäli kiinteistöllä on useampia omistajia, tulee kaikkien kiinteistön omistajien allekirjoittaa vuokrasopimus tai vaihtoehtoisesti valtakirjalla valtuuttaa joku muista omistajista allekirjoittamamaan puolestaan. Käytäntö koskee myös kuolinpesien omistamia kiinteistöjä, vaikka sopimuksen hakija olisikin myös itse kuolinpesän osakas. Myös valtakirjan tulee toimittaa hakemuksen liitteenä. Viranomainen ei voi varmistua hallinnasta muutoin kuin kaikkien omistajien allekirjoittamalla sopimuksella tai allekirjoitetuilla valtakirjoilla.

Vuokrasopimus on aina vuokranantajan ja vuokralaisen välinen sopimus. Vuokrasopimuksen ehtoihin on hyvä kirjata mm. vuokrattavan alueen mahdollisia raivauksia ja raivauslupia koskevat asiat. Selkeät kirjalliset sopimukset/valtakirjat ovat myös tuen hakijan etu, varsinkin kun kyse on monivuotisista ympäristösopimuksista.

Laidunnussopimuksesta vuokrasopimukseksi
Meneillään oleva rahastokausi on tuonut muutoksia ja uusia tulkintoja vuokratun alueen hallintaa koskien. Tästä syystä vireillä olevan ympäristösopimuksen liitteinä jo toimitetut laidunnussopimus-, laidunsopimus- tai käyttöoikeusnimikkeellä laaditut sopimukset, tulee muuttaa vuokrasopimuksiksi. Vuokrasopimuksen tulee osoittaa, että myös alueen hallinta siirtyy vuokralaiselle vuokra-ajaksi.

Yhteiset vesialueet
Mikäli ympäristösopimukseen haettu alue, tai osa haetusta alueesta sijaitsee yhteisellä vesialueella, jonka osakaskunta on järjestäytymätön, on myös yhteiselle vesialueelle ulottuvan lohkon hallinta pystyttävä osoittamaan vuokrasopimuksella. Vuokrasopimuksen saamiseksi on jonkun järjestäytymättömän osakaskunnan jäsenen kutsuttava kokous koolle yhteisaluelain mukaisesti.
Järjestäytyneen osakaskunnan kohdalla, vuokrasopimuksen voi allekirjoittaa se henkilö, kenelle on annettu siihen oikeus.

Kiinteistöjä koskevien omistajatietojen selvittäminen
Tarvittaessa kiinteistöjä koskevat, tarkemmat omistajatiedot voi selvittää Maanmittauslaitoksen kautta, lisätietoja alla olevan linkki kautta. Ely-keskus ei voi luovuttaa kiinteistön omistajien yhteystietoja.
Tästä linkki Maanmittauslaitokseen. 

Säädökset
Linkki: Maanvuokralaki.
Linkki: Laki 1333/2022.


 

Takaisin