Fingrid tukee johtoalueiden laidunnusta

28.11.2017

Kantaverkkoyhtiö Fingrid haluaa innostaa maanomistajia hoitamaan voimajohtoalueiden maisema- ja luontoarvoja, ja nyt tarjolla on taloudellista tukea perinneympäristöjen hoitoon. Voimajohtoalueista voidaan kehittää luonnon monimuotoisuuden ja maiseman kannalta arvokkaita perinneympäristöjä aktiivisella hoidolla. Tuki käsittää kohteen hoitajalle maksettavan tuen sekä Maa- ja kotitalousnaisten maisema-asiantuntijan laatiman hoitosuunnitelman. Tuen määrä on 300 euroa (alv 0 %) hehtaarille tukikaudelle, joka on kolme vuotta. Lue lisää:
https://www.fingrid.fi/kantaverkko/maankaytto-ja-ymparisto/voimajohtoalueiden-hyodyntaminen/perinneymparistojen-hoidon-tuki/

Tulosta esite: https://www.maajakotitalousnaiset.fi/sites/default/files/attachment/mkn_voimajohtoesite.pdf

 

Lampaat Luodossa

 

Takaisin