Fingridin perinneympäristöjen tuki on noussut

04.05.2022

Fingrid haluaa innostaa maanomistajia hoitamaan voimajohtoalueiden maisema- ja luontoarvoja sekä lisätä perinneympäristökohteita. Fingridiltä voi hakea taloudellista tukea perinneympäristöjen hoitoon.Tuen tärkein tavoite on lisätä ja elvyttää perinneympäristökohteita ja innostaa maanomistajia ylläpitämään ja hoitamaan voimajohtoalueiden maisema- ja luontoarvoja. Voimajohtoalueista voidaan kehittää luonnon monimuotoisuuden ja maiseman kannalta arvokkaita perinneympäristöjä aktiivisella hoidolla.

Tuki käsittää kohteen hoitajalle maksettavan tuen sekä asiantuntijan laatiman hoitosuunnitelman. Tuen määrä on kuusisataa (600) euroa (alv 0 %) hehtaaria kohden. Tukikauden kesto on kolme vuotta.

Lisää tietoa Fingridin perinneympäristöjen tuesta: https://www.fingrid.fi/kantaverkko/maankaytto-ja-ymparisto/voimajohtoalueiden-hyodyntaminen/perinneymparistojen-hoidon-tuki/

Takaisin