Helsinkiläiset toivoivat laidunnusta Uutelan virkistysalueelle - nyt etsitään eläimiä Skatan tilan luonnonlaitumille

29.08.2022

Laidunnuksesta on paljon iloa ihmisille, luonnolle ja maisemalle. Ei siis ihme, että Uutelan Skatan tilan laidunnuksen toteuttaminen sai paljon suosiota kaupunkilaisten OmaStadi-äänestyksessä.

- Uutelan Skatan niittyjen laidunnus sai 1100 ääntä ja se toteutetaan. Juuri tällaisia erilaisia ideoita kaivataan, mitkä eivät kuulu kaupungin rutiinitöihin, kertoo Armi Koskela Helsingin kaupungilta.

Etsinnässä laidunnusyrittäjä ja -eläimiä

Onnistunut laidunnus vaatii sekä maisemanhoidon että eläinten hyvinvoinnin kannalta suunnittelua ja karjankasvattajan ja maanomistajan välistä yhteistyötä. Tarkoituksena on aloittaa laidunnus keväällä 2023. Skatan tilan alueelle etsitään nyt laidunnusyrittäjää. Laidun muodostuu kolmesta lähekkäin olevasta lohkosta ja niiden koko yhteensä on 8 hehtaaria. Alueelle on mahdollista hakea ympäristösopimus.

Kaikille alueen laidunnuksesta kiinnostuneille karjankasvattajille järjestetään laiduntapaaminen tiistaina 18.10.2022 klo 14 alkaen Skatan tilalla. Tapaaminen lähtee Uutelan kodalta, Särkkäniemi 5. Tilaisuudessa voi tutustua laidunkohteisiin ja ottaa kantaa esimerkiksi laitumen tuleviin rakenteisiin, aitoihin ja portteihin. OmaStadi -hanke toteuttaa kaikki laidunnuksen rakenteet osallistuvalla budjetoinnilla.

Sopimuslaidunnuksesta hyötyä kaikille

Laiduneläinten tai luonnonlaidunten etsimisessä voi auttaa myös Laidunpankki-verkkopalvelu. Se yhdistää laitumet ja eläimet. Laidunpankissa voi ilmoittaa vapaista laitumista tai laiduneläimistä tai etsiä eläimiä maisemanhoitajiksi. Tavoitteena on lisätä sopimuksellista yhteistyötä, joka hyödyttää kaikkia osapuolia.

-          Laidunnus on kustannustehokasta maisemanhoitoa vesakoitumisen estämisessä ja luonnon monimuotoisuuden lisäämisessä myös kaupungeissa, toteaa maisema-asiantuntija Auli Hirvonen Etelä-Suomen MKN maisemapalveluista.

 

Ilmoittaudu laiduntapaamiseen: puistokummit@hel.fi tai puh. 040 719 0824

Lisätietoa OmaStadista ja Uutelasta: Armi Koskela, Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristö ja kunnossapito p. 040 719 0824 tai armi.koskela@hel.fi

Lisätietoa Laidunpankista ja sopimuslaidunnuksesta: Auli Hirvonen, ProAgria Etelä-Suomi ry / MKN maisemapalvelut p. 0400 864 494 tai auli.hirvonen@maajakotitalousnaiset.fi

20220606 102443

 

Takaisin