Kuka hoitaa jatkossa perinnebiotooppeja?

16.02.2024

Luomoliiton artikkeli 14.2.2024

Uudet ehdot leikkasivat merkittäviä pinta-aloja tuen ulkopuolelle. 
Luonnon monimuotoisuudesta ja laidunnuksen merkityksestä puhutaan paljon. Ympäristöministeriö valmistelee parhaillaan uutta kansallista luonnon monimuotoisuusstrategiaa sekä siihen liittyvää toimintaohjelmaa vuoteen 2035. Strategian tavoite on luontokadon pysäyttäminen ja luonnon monimuotoisuuden elpymisen mahdollistaminen. Ministeriön sivuilta löytyy strategian luonnos, jossa korostetaan nimenomaan perinnemaisemien ja -biotooppien hoidon merkitystä sekä halutaan kasvattaa hoidettavien pinta-alojen määrää.  

Samaan aikaan pinta-aloja on kuitenkin leikattu valvonnan toimesta. Ongelmatilanteen synnyttivät Ruokaviraston laatimat uudet maastokatselmointiohjeet, joiden mukaan maisemanhoidon tukea ei voida maksaa sellaisille pinta-aloille, joiden tuottamalla ravinnolla laiduntavat eläimet eivät tule toimeen. Tällöin pois rajataan esimerkiksi kalliot sekä metsäalat, joissa kasvusto on varpuvoittoista. 


Epäoikeudenmukainen tilanne.
Maastokatselmusten perusteella tehdyt pinta-alojen leikkaukset tulivat tuottajille yllätyksenä. Myöskään esimerkiksi ELY-keskusten asiantuntijat eivät pystyneet neuvomaan tilanteessa. Kokkolassa sijaitsevan Mats ja Pauliina Holmqvistin luomuemolehmätilan perinnebiotoopeista uusi ohje leikkasi pois peräti 80 prosenttia, yli 20 hehtaaria.  – Tämä tilanne tuntuu täysin kohtuuttomalta, Holmqvistit puuskahtavat. 
– Meidän tilamme on ollut luomussa yli 50 vuotta, ja nuo kyseiset alat ovat olleet laitumina lähes 30 vuotta. Niitä on hoidettu suunnitelmien ja ohjeiden mukaan, ja inventoinneissa on löydetty kehittymistä ja lajiston monipuolistumista.  

Pauliina Holmqvistin mukaan tilanne on tuottajalle hyvin epäoikeudenmukainen. – Aikaisemmin korostettiin sitä, että laidunpaine ei saa tietyillä alueilla olla liian suuri. Nyt tulkinta on yhtäkkiä painvastainen; alueita olisi pitänyt laiduntaa voimakkaammin, ja nykykunnossa ne eivät enää kelpaa sopimuksen piiriin. Miten tällainen vaatimus voidaan tuoda tuottajille ilman minkäänlaista siirtymäaikaa ja ilman mitään mahdollisuutta tehdä vaadittuja toimenpiteitä? 


Lue koko Luomuliiton artikkeli täältä.

Takaisin