Kuluttajatutkimus luonnonlaidunlihasta

12.01.2023

"Opinnäytetyön aiheena on luonnonlaidunlihan tunnettuus ja haluttavuus kuluttajien keskuudessa. Työn tilaaja on Luonnonlaidunlihan tuottajat ry. Työn tavoitteena on kerätä luonnonlaidunlihan tuottajille tietoa kuluttajien käsityksistä ja maksuvalmiudesta luonnonlaidunlihasta."  Kuluttajatutkimus luonnonlaidunlihan tunnettuudesta ja haluttavuudesta kuluttajien keskuudessa (2022) Herlin, Iiris

Tutustu aiheeseen ja lue koko opinnäytetyö sivustolta: https://www.theseus.fi/handle/10024/785685 tai https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022120827214

Takaisin