Laidun meren rannalla – käsitteenä yksinkertainen, mutta paikkana ainutlaatuinen

19.12.2023

Merenrantalaitumet tarjoavat retkeilijälle elämykselliset maisemat, biologille harvinaisia lajeja ja lintuharrastajalle sekä metsästäjälle harrastuspaikan. Mutta voivatko rantalaitumen hyödyt olla vieläkin merkittävämmät? Tätä on tutkittu Luonnonvarakeskuksen, ProAgria Oulun, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Helsingin yliopiston Rantalaidun-hankkeessa. Hankkeen tarkoituksena on muun muassa selvittää vaihtoehtoja merenrantalaidunnuksen ongelmiin, tutkia sen vaikutusta vesistöihin ja tuoda esiin laidunnuksen merkitystä luonnon monimuotoisuudelle ja laiduneläinten hyvinvoinnille.

Vierailin kahdella Rantalaidun-hankkeen kohteella: viljelijä Toni Kippolan merenrantalaitumella Pyhäjoen Maunuksessa ja Pattijoen pohjoishaaran merenrantalaitumella Raahessa. Matkaoppainani toimivat hankkeen työntekijöistä tutkija Marika Laurila Luonnonvarakeskuksesta ja maisema- ja ympäristöasiantuntija Maarit Satomaa ProAgria Oulusta.


Lue koko Maaseutu.fi:n artikkeli täältä.

Takaisin