Laidunnuksen merkitys luonnon monimuotoisuudelle

11.11.2020

Pohjoisen maisemahelmet -hankkeen tavoitteena on järjestää hoitoa arvokkaille perinnebiotooppi- ja maisemakohteille. Hanke on järjestänyt useita tapahtumia mm. Pohjoisen Maisemahelmet -webinaarin 31.3.2020. Janne Heliölä (Suomen ympäristökeskus SYKE) piti esityksen laidunnuksen ja ympäristösopimusten merkityksestä luonnon monimuotoisuudelle. Entä millä mekanismeilla laidunnus vaikuttaa kasvi-ja eläinlajeihin? Tutustu esitykseen:

https://www.proagriaoulu.fi/files/maisemahelmet/janne_heliola_maisemawebinaari_31_03_2020.pdf

Pohjoisen maisemahelmet -hankkeen muita perinnebiotooppeihin liittyviä materiaaleja löydät sivulta:https://www.proagriaoulu.fi/fi/materiaalit-pm/

Hanketta hallinnoi ProAgria Oulu, Oulun maa- ja kotitalousnaiset.

etusivukuva

 

Takaisin