Laidunnus edistää eläinten hyvinvointia

26.01.2022

Luonnonlaitumien ja perinnebiotoopien laidunnuksessa saattaa mietityttää eläinten hyvinvointi ja ravinnon riittävyys. Eläimillä tuleekin aina olla laitumella  riittävästi syötävää. Tämä koskee myös ympäristösopimusalueita. Sielläkin suunnitelmasta voidaan perustellusti poiketa, esimerkiksi kuivuuden vuoksi. Tällöin on tärkeätä kirjata nämä seikat hoitopäiväkirjaan. Lisärehun tarve voidaan välttää hyvin suunnitellun laidunnuspaineen sekä toimivan laidunkierron avulla.

Laitumilla eläinten ja laidunten kuntoa onkin seurattava jatkuvasti ja huolehdittava eläinten vedensaannista. Aiheesta saadaan myös uutta tutkimustietoa esimerkiksi Luonnonvarakeskuksen koordinoimassa Rantalaidun-hankkeessa. Lue lisää nautojen hyvinvoinnista ja käyttäytymisestä rantalaitumilla (eläintieto.fi)

Takaisin