Laiduntajia etsitään Pirkanmaan lintuvesien rantaniityille

22.11.2022

Pirkanmaan ELY-keskus on tilannut Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisilta rantalaidunselvityksen, jossa selvitetään laidunnuksen mahdollisuuksia 19 Natura-alueella, jotka on liitetty Natura-alue-verkostoon lintudirektiivin perusteella. Rantalaidunnusselvitys etsii laiduntajia maastokäynneillä kartoitettujen ja niistä valikoitujen järvien rannoille.

Tarjoa laiduneläimiä


Etsimme parhaillaan kiinnostuneita tiloja, jotka voivat harkita laiduneläimien tarjoamista alustavasti suunnitelluille laidunnuskohteille. Huomioitavaa on, että osa kohteista soveltuu vain naudoille, mutta myös lampaille on tarve. Alueet ovat suurelta osin ympäristötukikelpoisia (maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito).

Rantalaiduntajia etsitään alla oleville järville:

Kangasala
- Säkkölänjärvi
- Kirkkojärvi
- Kyläjärvi
- Kuhmalahden Tervaniemenlahti

Tampere, Teisko
- Nuorajärvi

Valkeakoski
- Ritvalan Vähäjärvi
- Vanajaveden Uskilanlahti
- Tarttilan Saarioisjärvi
- Tykölänjärvi (Laitikka-Valkeakoski)

Urjala
- Kortejärvi

Vesilahti
- Onkemäenjärvi

Lue lisää aiheesta: Laiduntajia etsitään Pirkanmaan lintuvesien rantaniityille

Lisätietoja laidunnukseen koskevissa asioissa:

Laura Puolamäki
Maisema-asiantuntija
ProAgria Etelä-Suomi / MKN Maisemapalvelut
puhelin 040 544 4899
laura.puolamaki@proagria.fi

Lisätietoja Helmi- elinympäristöohjelmasta:

Maria Yli-Renko
Lintuvesikoordinaattori
Pirkanmaan ELY-keskus
puh. +358 295 023 020
maria.yli-renko@ely-keskus.fi

 

 
 
 
 
 
 

Takaisin