Lampaiden ja vuohien laidunopas julkaistu

21.01.2020

ProAgria on julkaissut Lampaiden ja vuohien laidunoppaan. Opas on laadittu niin aloittelevalle kuin pidempään lammastuotantoa harjoittaneen lampurin laidunsuunnittelun tueksi. Opasta varten kerättiin tietoa myös eteläsuomalaisilta lammastiloilta tämän hetken laidunseoksista, havaintoja laidunnuksesta sekä laiduntamiskäytännöistä.

https://etela-suomi.proagria.fi/sites/default/files/attachment/lampaan_laidunnusopas_pieni_resoluutio.pdf

 

Takaisin