Luonnonlaidunnus ja Ymppi-hanke

14.12.2018

Ymppi-hanke tuotti uusia toimintamalleja

Pirkanmaan maatalousympäristön haasteet YMPPI –hanke on tuottanut uusia toimintamalleja ratkaisemaan maatalousympäristön haasteita. Toimintamallit ovat syntyneet havaintokoetoiminnan tuloksina ja selvitysten yhteenvetoina.

Toimintamalleja on laadittu kerääjäkasvien viljelyyn, typpilannoituksen tehostamiseen jaettuna lannoituksena, maan rakenteen parantamiseen jankkuroimalla, lantalogistiikkaan, ojitusyhteisöjen aktivointiin perustuvaan peruskuivatushankkeiden perustamiseen, kesäveden varastointiin ja eroosionhallintaan, vieraslajien torjuntaan laiduntamalla, useiden maanomistajien rantojen laitumiseen sekä maisemapeltojen viljelyyn. Tavoitteena on, että hankkeen tuloksia on toimintamallien avulla helppo hyödyntää ja ottaa käyttöön. 

Toimintamallit ja yhteenvedot sekä lisää tietoa hankkeen toiminnasta löytyy hankkeen nettisivulta www.proagria.fi/ymppi.

Luonnonhoidolla uusia mahdollisuuksia

Luonnon monimuotoisuus ja maisemanhoito yhdistyvät etenkin luonnonlaidunten hoidossa. Hankkeen tavoitteena oli hakea uusia toimintamalleja luonnonlaidunnuksen edistämiseen. Tähän liittyen piloitoitiin muun muassa laidunnuksen hyödyntämistä vieraslajien torjunnassa. Saadut tulokset olivat hyvin rohkaisevia, laidunnus on tehokas tapa vieraslajien torjunnassa. Hankkeessa kehitettiin myös toimintamalli, jonka tavoitteena on helpottaa prosessia, millä rantalaitumet saataisiin uudelleen käyttöön. Tämä on sekä maiseman että luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeää.

Luonnonlaidunnukseen ja ympäristöyrittäjyyteen liittyy tänä päivänä uusia mahdollisuuksia. Muun muassa maisemapeltojen viljelyä pilotoitiin kolmella alueella. Lisäksi Laidunpankki-verkkopalvelua laajennettiin niin, että sen kautta voi etsiä tai ilmoittaa monipuolisesti laidunnukseen tai ympäristöyrittäjyyteen liittyviä palveluja.

Tarinakartalla tuloksia yhdellä silmäyksellä

Hankkeen tuloksista on laadittu tarinakartta, josta helposti löytää hankkeen aikana tehdyt pilotit ja muut toiminnat sekä hankkeessa toteutetut tapahtumat.  Yhdellä vilkaisulla hahmottaa, mitä ja missä on tehty ja toimittu. Tutustu tarinakarttaan tästä.

Lisätietoja:

maisema-asiantuntija Riikka Söyrinki, 040 7447 231, riikka.soyrinki@proagria.fi, maiseman ja luonnonhoito

palvelupäällikkö Sari Hiltunen, 050 561 8369, sari.hiltunen@proagria.fi, pelto, maan kasvukunto ja ravinteiden kierrätys

Takaisin