Luonnonlaidunpäivässä tutustuttiin monimuotoisuuteen

30.9.2020

Lumolaidun verkosto -hanke kerää uutta tutkimustietoa luonnonlaidunten monimuotoisuudesta pirkanmaalaisilla verkostotiloilla tehtävillä inventoinneilla. Mielenkiinnon kohteina ovat kasvit, linnut, sienet, hyönteiset ja maaperän eliöstö. Inventointien avulla voidaan parantaa juuri näiden laidunalueiden lajiston elinympäristöä, ja täsmentää hoitotoimia havaittujen lajien tarvitsemalla tavalla.

Inventointimenetelmiä ja uutta tietoa esittelevä Luonnonlaidunpäivä keräsi perinnebiotooppien äärelle runsaan kuulijajoukon 16.9.2020. Tarjolla oli uutta tietoa Lumolaidun-hankkeen hyönteiskartoituksista sekä maaperän monimuotoisuuden tutkimisesta, kun Tampereen Hyönteistutkijain seura ja LUKE pääsivät ääneen. Kuulimme myös isäntätilojemme, Kankaanpään ja Lahisten kartanon, kokemuksia luonnonlaiduntamisesta, perinnebiotoopeista ja monimuotoisuudesta.

Lue Luonnonlaidunpäivän antia käsittelevä täältä: https://www.proagria.fi/blogit/maisema-mielessa/2020/09/30/1692020-jarjestetyssa-luonnonlaidun-paivassa-tutustuttiin

Tapahtuma on osa Lumolaidun verkosto -hankkeen toimintaa. Hanke saa rahoitusta Euroopan maaseuturahastosta ja Pirkanmaan ELY-keskuksesta.
   
DSCN9831

Takaisin