Miten luonnon monimuotoisuutta voidaan tutkia luonnonlaitumella?

09.09.2022

Mikä merkitys on karjan jälkeen jättämillä lantapaakuilla, laitumella käpsyttelevien lampaiden sorkanpainaumilla tai hevosen paljaaksi kaluamalla laikulla?

Klikkaa, kurkkaa ja lataa itsellesi uudet infokortit

 Miten kartoitus tehtiin & mitä löydettiin? 

Vuorovaikutussuhteet ekologisissa verkostoissa

Lemmu

Reilun sadan vuoden aikana kotimaamme maataloudessa on koettu suuria muutoksia. Laiduntalouden muovaavat alueet alkoivat muuttua jo hieman ennen 1900-luvun alkua. Eläinten rehua alettiin viljellä lannoitetuilla raivatuilla pelloilla ja karjan pitämistä pääosin laajoilla metsälatumilla ja talvirehun niittämistä niityiltä alettiin luopua.

Ihmiselämässä aika saattaa tuntua pitkältä, mutta ekosysteemien toiminnan ja eliömäärän hupenemisen näkökulmasta pienessä ajassa on tapahtunut paljon mullistavia muutoksia. Perinneympäristöt eli vuosikymmenet laidunnuksessa ja niitossa olleet alueet ovat lähes hävinneet maisemastamme niiton ja laidunnuksen loputtua. Luonnonlaidunnuksen merkitys on tänä päivänä suuri ja Lumolaidun verkosto -hankeen tuloksilla voidaan osoittaa, että oikealla laidunpaineella, ajoituksella, tarkasti valitulla alueella ja hoidon säännöllisyydellä perinneympäristöjen eliöstön ja maaperän palautumisen merkkejä.

Lumolaidun verkosto -hankkeessa selvitettiin eliö- ja kasvilajistokartoitusten avulla lajien välistä monimuotoisuutta. Mukana tutkimuksessa oli yhdeksän eri kohdetta, jotka lukeutuvat luonnonlaitumiin ja perinneympäristöihin. 

Lumolaidun verkoston tehtävänä on edistää maaseudun luonnon monimuotoisuutta tukevaa luonnonlaidunnusta viestimällä ja konkreettisilla toimilla.

 

Lue lisää aiheesta:
Lumolaidun verkosto

Takaisin