Nelijalkaiset avartavat maisemaa: ”Eläimet tekevät työn, johon ihmiseltä kuluu aikaa ja rahaa”

11.9.2020

Maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän piirissä on parhaillaan noin 30 000 hehtaaria perinnebiotooppeja. Ihmisen tekemästä niittämisestä on hyötyä esimerkiksi kuivilla kedoilla, mutta monilla muilla perinnebiotoopeilla valitaan mieluummin eläimet maisemanhoitajiksi. ”Eläimet tekevät työn, johon ihmiseltä kuluu aikaa ja rahaa”, maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntija Katri Salminen Pro­Agria Länsi-Suomesta tiivistää. Lue lisää luonnonlaidunnuksen hyödyistä Maaseudun Tulevaisuuden artikkelista:

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ymparisto/artikkeli-1.1184004

Takaisin