Perinnebiotoopit – pelkkää karjan rehua?

05.04.2024

Perinnebiotooppien hoito on luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokasta työtä, jossa laiduntamisella on suuri merkitys. Luomuliiton sivuilla Anne Rintamäki kirjoittaa 18.2.2024, että ympäristöministeriön strategialuonnoksessa esitetään hoidettavien pinta-alojen määrän lisäämistä.

Vaan kas kummaa – samaan aikaan pinta-aloja päinvastoin vähennetään! Yhtäkkiä perinnebiotooppien hoitoon on annettu uudet, aiemmasta poikkeavat kriteerit.

Rintamäki kirjoittaa: ”Ongelmatilanteen synnyttivät Ruokaviraston laatimat uudet maastokatselmointiohjeet, joiden mukaan maisemanhoidon tukea ei voida maksaa sellaisille pinta-aloille, joiden tuottamalla ravinnolla laiduntavat eläimet eivät tule toimeen. Tällöin pois rajataan esimerkiksi kalliot sekä metsäalat, joissa kasvusto on varpuvoittoista.”

Uusi tulkinta mittaa siis laidunten rehuntuotantoa eikä niiden luontoarvoja, kuten kokkolalainen luomutilallinen Mats Holmqvist kritisoi. Mats ja Pauliina Holmqvistin tila on ollut luomussa yli 50 vuotta, ja perinnebiotooppeja on hoidettu lehmilaitumina lähes 30 vuotta. Inventoinneissa lajiston on todettu vuosien saatossa monipuolistuneen. Uuden ohjeistuksen myötä tukea saavista laitumista poistettiin kuitenkin peräti 80 prosenttia, yhteensä 20 hehtaaria.

Kaiken lisäksi viime vuonna sopimuskausi alkoi 1. toukokuuta, ja uudet ohjeet julkaistiin vasta 16. kesäkuuta. Yllättäviin muutoksiin oli siten mahdotonta varautua. Tukirahojen menetys on ollut erityisen kova isku niille, jotka ovat panostaneet laiduntamiseen esimerkiksi rakentamalla kalliita aitoja, mahdollisesti jopa lainarahan turvin.


Lue koko Suomen Luonto -lehden artikkeli täältä. 

 

Takaisin