PerinneHyvä -hankkeen tavoitteena toimiva laidunnusmalli

08.10.2021

Perinnebiotoopit eli vanhat niityt, hakamaat, metsälaitumet ja kedot ovat kovaa vauhtia katoamassa. Laidunnus pitäisi niitä yllä, mutta useimmiten laitumina toimivat nykyään yhden tai muutaman kasvilajin laitumet, jotka ovat kaukana luonnonlaitumien lajikirjosta. Laiduntavalle karjalle perinnebiotooppi tuo vaihtelua elinympäristöön ja edistää hyvinvointia tarjoamalla mahdollisuudet monipuoliseen liikkumiseen, sosiaaliseen syömiseen ja muuhun lajinmukaiseen käyttäytymiseen. PerinneHyvä-hanke etsii nyt laidunnukseen soveltuvia perinnebiotooppialoja ja karjaa laiduntamaan niitä.

Vastikään käynnistynyt PerinneHyvä-hanke on Helsingin yliopiston johtama hanke, jonka tavoitteena on löytää etenkin Etelä-Suomen alueelta nautatiloilla olevia perinnebiotooppialoja, jotka ovat jääneet pois hoidon tai ympäristötukien piiristä, tai joita ei ole aiemmin hoidettu tai niiden potentiaalia perinnebiotooppina ei ole vielä edes oivallettu. Hankkeessa on tavoitteena rakentaa myös laskennallinen kompensaatiomalli, joka huomioisi tiloilla tehtävät, luonnon monimuotoisuutta edistävät toimet osana tilojen tekemää ilmastonmuutoksen torjuntatyötä.

Hankkeen pitkän tähtäimen tavoite on, että malli osaltaan auttaisi maataloushallinnon toimijoita luomaan maatiloille tasapainoisen ja ennen kaikkea taloudellisesti kannattavan mallin maatalouden ilmastotoimissa, jossa olennaisena osana on huomioitu myös luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Hankkeen tarkoituksena on lisäksi arvioida perinnebiotooppien hoidon työläyttä tilallisille ja niillä oleskelevien eläinten hyvinvoinnin tasoa.

Lue lisää Helsingin yliopiston PerinneHyvä-hankkeesta.

 

Takaisin