Perinneympäristöt pysyvät elinvoimaisina luonnonlaidunnuksella 

29.10.2022

Tiedote. Julkaistu 28.10.2022

Suomen uhanalaiset perinneympäristöt on mahdollista pitää elinvoimaisina luonnonlaidunnuksella. Perinneympäristöt tarjoavat kodin yli 500 uhanalaiselle lajille, erityisesti kasveille, perhosille, pistiäisille ja kovakuoriaisille. Osan perinneympäristön lajeista on arvioitu jo hävinneen.

- Sopimuksellisen luonnonlaidunnuksen avulla voidaan pitää arvokkaita alueita, kuten perinneympäristöjä, hoidettuina ja kehittää uusia laidunalueita, sanoo ProAgria Etelä-Suomen maisema-asiantuntija Aura Alaraudanjoki.

Sopimuslaidunnusta historiallisella Saimaan vartiopaikalla

Aikoinaan Pietarin puolustusta varten rakennettu, yli 200-vuotias Kärnäkosken linnoitus, sijaitsee Saimaan kannaksella Savitaipaleella, Etelä-Karjalan maakunnassa. Linnoitusalue luokitellaan valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi ja maisema-alueeksi. Sen vallien maisemanhoidosta vastasi kesällä 2022 lappeenrantalaisen Kirkharjun Luomutilan neljä suomenlammasta.

- Etsin pidemmän aikaa perinnebiotooppeja laidunnukseen Etelä-Karjalan alueelta, kunnes Metsähallituksen kanssa yhteistyössä sopivat laidunalat löytyivät, kertoo Kirsi Viljakainen Kirkharjun Luomutilalta.

Luomutilan lampaat laidunsivat kahdella eri perinnebiotoopilla, Taipalsaaren Vehkataipaleella 27 hehtaarin ja Kärnäkoskella 3,5 hehtaarin alueilla. Laiduntamaan varta vasten valitut suomenlampaat olivat rauhallisia ja iäkkäitä eläimiä, jotka osasivat tarpeen tullen köpötellä Saimaan rantaan juomaan. Vanhemmat yksilöt eivät ole liian valikoivia ruoan suhteen ja jättävät jyrkkien vallien herkän kasvillisuuden rauhaan.

Kirkharjun Luomutilalla koetaan, että perinnebiotooppien sopimuslaidunnus kannattaa sekä taloudellisesti että eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta.

- Tavoitteenamme on, että eläimet saavat elää lampaannäköistä elämää, sanoo Viljakainen.

Alueilla oli paljon syötävää, ja ensi kesänä siellä voikin kohdata kuusi alkuperäislammasrodun edustajaa. Kärnäkosken laidunkausi aloitetaan jo toukokuussa, jotta heinä ei ehdi kasvaa liian korkeaksi. Kirkharjun Luomutilalla katse on jo tulevaisuudessa ja uusia perinnebiotooppeja sopimuslaidunnuksella etsitään.

 

Lisätietoja
Aura Alaraudanjoki
maisema-asiantuntija
050 4526137
ProAgria Etelä-Suomi ry, MKN maisemapalvelut

Linkit
Laidunpankki.fi -palvelusta löytyy sopimuslaiduntamiseen liittyvää tietoa ja tukea: /
Kirkharjun luomutila: https://www.kirkharjunluomutila.fi/
Kärnäkoski: https://www.luontoon.fi/karnakoski 

Kärnäkosken linnoitus tarjoaa kesäisin retkeilijälle paljon erilaista mielenkiintoista näkemistä ja tekemistä. Alueella voi mm. tutustua vanhaan 1830-luvun myllyyn ja lotjasatamaan, hienoihin perinnemaisemiin ja laiduntaviin lampaisiin. Kohdetta hoitaa Metsähallituksen Järvi-Suomen Luontopalvelut.

  PrAgSieppaa123

 

Olemme maatila- ja maaseutuyrittäjiä koko Suomessa palveleva asiantuntijaorganisaatio ja lisäarvoa luova kumppani. Meitä on 650 Suomen parasta alan asiantuntijaa ja tähtäämme siihen, että asiakkaanamme saat parhaan asiakaskokemuksen liiketoimintasi kehittämiseen. Yrityskokonaisuus ja laadukkaat palvelut tuotantoon, talouteen ja johtamiseen moniosaajatiimiemme kautta saat vain meiltä. Meille tärkeää on mahdollistaa maailman puhtain ja elinvoimaisin maaseutu myös tulevaisuudessa. Sen eteen teemme töitä joka päivä yhteistyökumppaneidemme kanssa.

 

Takaisin